ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

O programie PDF Drukuj Email

Edukacja Obywatelska w Europie Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej to program Fundacji Edukacja dla Demokracji, który pomaga społecznościom lokalnym w ich działaniach na rzecz odbudowy więzi społecznych i tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych, szkolenie edukatorów, pedagogów, lokalnej administracji oświatowej, działaczy organizacji pozarządowych, liderów samorządów lokalnych, tworzenie i publikowanie w językach narodowych materiałów poświęconych edukacji obywatelskiej i funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja realizuje swoje działania na Ukrainie, w Białorusi, Mołdowie, Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Azerbejdżanie i Tadżykistanie. Wcześniej program był realizowany także na Litwie, Łotwie a także w Kirgistanie, Kazachstanie oraz w Mongolii.

W ramach programu stworzona została z inicjatywy FED Education for Democracy International Network - EDIT Net - międzynarodowa sieć niezależnych organizacji obywatelskich, działająca w sferze edukacji obywatelskiej. Skupiająca obecnie 19 organizacji z 9 krajów (Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Azerbejdżanu, Tadżykistanu, Gruzji,Uzbekistanu i Mongolii) sieć jest płaszczyzną współpracy i wymiany doświadczeń między samodzielnie działającymi organizacjami budującymi swoje programy na fundamencie lokalnej kultury i tradycji. Organizacje skupione w sieci prowadzą corocznie na terenie Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej kilkaset warsztatów, w których uczestniczy kilka tysięcy liderów organizacji pozarządowych, nauczycieli, przedstawicieli lokalnej administracji oświatowej oraz samorządu terytorialnego.

 
Reklama
Reklama