ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Silne wspólnoty lokalne kluczem do sukcesu reformy samorządowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tadeusz Rudzki   
czwartek, 05 lutego 2015 10:10

Projekt "Silne wspólnoty lokalne kluczem do sukcesu reformy samorządowej" obejmuje działania mające na celu przezwyciężenie wzajemnego sceptycyzmu pomiędzy władzami lokalnymi i obywatelami w Ukrainie. Projekt przyczyni się do zbudowania wiedzy i umiejętności po obu stronach w zakresie diagnozy lokalnej, mechanizmów partycypacji i rozwoju lokalnego. Pozwoli to aktorom zmian w Ukrainie podjąć dialog na rzecz reform i wziąć za nie odpowiedzialność.

Projekt jest realizowany w 9 obwodach Ukrainy (chersońskim, czerkaskim, czernihowskim, czerniowieckim, lwowskim, mikołajowskim, odeskim, sumskim oraz winnickim) i przewiduje działania na poziomie rejonów. Adresatami projektu są działacze społeczni oraz przedstawiciele władz lokalnych na poziomie rejonu (radni samorządowi i lokalni urzędnicy).

W ramach projektu zostanie przygotowany zespół ukraińskich trenerów, którzy opracują materiały i programy szkoleń na temat reformy samorządowej, mechanizmów partycypacji publicznej, prowadzenia diagnozy lokalnej, lokalnych zmian, dobrych praktyk partycypacji i rozwoju samorządu lokalnego w Ukrainie. Kolejnym etapem projektu będzie przeprowadzenie cykli szkoleniowych dla przedstawicieli władz samorządowych i NGO w 9 obwodach. Pozwolą one na przygotowanie uczestników do realizacji dalszych działań w projekcie, w szczególności do przeprowadzenia diagnoz lokalnych, zorganizowania lokalnych okrągłych stołów lub debat na temat różnych aspektów reformy samorządowej oraz do realizacji lokalnych inicjatyw, mających na celu rozwinięcie współpracy pomiędzy lokalnymi władzami a NGO. Autorzy najlepiej przeprowadzonych diagnoz lokalnych zostaną zaproszeni na wizytę studyjną do Polski.

W ramach projektu zostanie też przygotowana publikacja „Współpraca dla lokalnej zmiany – dobre praktyki z Polski i z Ukrainy”, będąca zbiorem dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a władzami lokalnymi zarówno w Polsce jak i w Ukrainie.  Dobre praktyki będą pochodziły od uczestników projektu oraz od ekspertów (będą to m.in. przykłady wykorzystywane w ramach cykli szkoleniowych – znalezione i opracowane przez zespół trenerski, ciekawe przypadki poznane podczas wizyty studyjnej do Polski, modele wypracowane podczas realizacji lokalnych inicjatyw itd.).

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lutego 2015 r. do 30 listopada 2016 r. przez Fundację Edukacja dla Demokracji w partnerstwie z winnicką młodzieżową organizacją „Nasze Podole”,  Towarzystwem Lwa ze Lwowa, Siecią „Inicjatywy Obywatelskie Ukrainy”, oraz z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich z Lublina i Starostwem Powiatowym w Leżajsku. Z ramienia Fundacji Edukacja dla Demokracji projekt koordynuje Martyna Michalik.

Projekt jest współfinansowany w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji, który jest programem Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanym przez rząd Kanady i Polski (w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP).Poprawiony: czwartek, 05 lutego 2015 13:28
 
Reklama
Reklama