Silne wspólnoty lokalne kluczem do sukcesu reformy samorządowej Drukuj
Wpisany przez Tadeusz Rudzki   
czwartek, 05 lutego 2015 10:10

Projekt "Silne wspólnoty lokalne kluczem do sukcesu reformy samorządowej" obejmuje działania mające na celu przezwyciężenie wzajemnego sceptycyzmu pomiędzy władzami lokalnymi i obywatelami w Ukrainie. Projekt przyczyni się do zbudowania wiedzy i umiejętności po obu stronach w zakresie diagnozy lokalnej, mechanizmów partycypacji i rozwoju lokalnego. Pozwoli to aktorom zmian w Ukrainie podjąć dialog na rzecz reform i wziąć za nie odpowiedzialność.

Projekt jest realizowany w 9 obwodach Ukrainy (chersońskim, czerkaskim, czernihowskim, czerniowieckim, lwowskim, mikołajowskim, odeskim, sumskim oraz winnickim) i przewiduje działania na poziomie rejonów. Adresatami projektu są działacze społeczni oraz przedstawiciele władz lokalnych na poziomie rejonu (radni samorządowi i lokalni urzędnicy).

W ramach projektu zostanie przygotowany zespół ukraińskich trenerów, którzy opracują materiały i programy szkoleń na temat reformy samorządowej, mechanizmów partycypacji publicznej, prowadzenia diagnozy lokalnej, lokalnych zmian, dobrych praktyk partycypacji i rozwoju samorządu lokalnego w Ukrainie. Kolejnym etapem projektu będzie przeprowadzenie cykli szkoleniowych dla przedstawicieli władz samorządowych i NGO w 9 obwodach. Pozwolą one na przygotowanie uczestników do realizacji dalszych działań w projekcie, w szczególności do przeprowadzenia diagnoz lokalnych, zorganizowania lokalnych okrągłych stołów lub debat na temat różnych aspektów reformy samorządowej oraz do realizacji lokalnych inicjatyw, mających na celu rozwinięcie współpracy pomiędzy lokalnymi władzami a NGO. Autorzy najlepiej przeprowadzonych diagnoz lokalnych zostaną zaproszeni na wizytę studyjną do Polski.

W ramach projektu zostanie też przygotowana publikacja „Współpraca dla lokalnej zmiany – dobre praktyki z Polski i z Ukrainy”, będąca zbiorem dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a władzami lokalnymi zarówno w Polsce jak i w Ukrainie.  Dobre praktyki będą pochodziły od uczestników projektu oraz od ekspertów (będą to m.in. przykłady wykorzystywane w ramach cykli szkoleniowych – znalezione i opracowane przez zespół trenerski, ciekawe przypadki poznane podczas wizyty studyjnej do Polski, modele wypracowane podczas realizacji lokalnych inicjatyw itd.).

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lutego 2015 r. do 30 listopada 2016 r. przez Fundację Edukacja dla Demokracji w partnerstwie z winnicką młodzieżową organizacją „Nasze Podole”,  Towarzystwem Lwa ze Lwowa, Siecią „Inicjatywy Obywatelskie Ukrainy”, oraz z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich z Lublina i Starostwem Powiatowym w Leżajsku. Z ramienia Fundacji Edukacja dla Demokracji projekt koordynuje Martyna Michalik.

Projekt jest współfinansowany w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji, który jest programem Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanym przez rząd Kanady i Polski (w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP).Poprawiony: czwartek, 05 lutego 2015 13:28