ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Białoruś Północno-Wschodnia na Via Regia - przedstawiamy publikację! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Kertyczak   
czwartek, 02 stycznia 2014 13:31


Publikacja „Białoruski szlak barokowy. Białoruś Północno-Wschodnia na Via Regia” jest już dostępna na naszej stronie! Publikacja została przygotowana w 3 językach: po polsku, po białorusku i po rosyjsku. Zapraszamy do poznania obiektów architektury barokowej z takich miejscowości jak Berezwecz, Budsław, Głębokie, Hermanowicze, Kniażyce, Kościeniewicze, Łuczaj, Łużki, Madzioł Stary, Mścisław, Połock, Sieliszcze, Smolany, Tołoczyn, Udział, Witebsk i Zaświrz.

Via Regia – to od XIV wieku droga handlowa łącząca Hiszpanię z krajami Europy Wschodniej, a także główny trakt handlowy łączący Kraków, Wielkie Księstwo Litewskie z Moskwą. To również droga wymiany idei pomiędzy Zachodem i Wschodem. Tą drogą na teren Wielkiego Księstwa przybywali artyści ze Śląska, Czech oraz z północnych Włoch, zwłaszcza z rejonu jeziora Como, przynosząc nowe idee artystyczne, wywodzące się z najlepszych realizacji architektonicznych na ziemiach tych artystów.


Broszura „Białoruski szlak barokowy. Białoruś na Via Regia” jest próbą tematycznego spojrzenia na białoruski odcinek Via Regia oraz kwestię architektury sakralnej tego obszaru, będącą unikalnym wyróżnikiem tych terenów w europejskiej przestrzeni kulturowej. W szczególności architektura sakralna drugiej połowy XVIII wieku zostawiła na tych ziemiach ślad w postaci kościołów, charakteryzujących się zwykle dwoma strzelistymi, smukłymi wieżami, prostymi planami architektonicznymi oraz odwołaniem do krzywoliniowych „rzeźbiarskich” fasad. Kościoły te także umiejętnie umieszczone w przestrzeni miast stworzyły swoistą dominantę krajobrazową tych miejscowości.

„Białoruski szlak barokowy” jest turystycznym rozwinięciem głównego przebiegu trasy Via Regia na linii Sandomierz-Lublin-Grodno-Wilno, oraz Wilno-Smoleńsk. Przebiega także poprzez inne lokalne historyczne drogi kulturowe np.: trakt handlowy Wilno-Mińsk-Witebsk. Niniejsza broszura stanowi pierwszy krok w kierunku wytyczenia szlaku architektury barokowej na Białorusi. Naszym celem jest zarówno opracowanie i popularyzacja dostępnych materiałów na ten temat, jak również zachęcenie badaczy do pogłębionych badań w tym zakresie oraz zdynamizowanie turystyki wokół przedstawianych w publikacji obiektów. W pierwszej części projektu udało się opracować grupę obiektów (także niestety już nieistniejących), istotnych dla zrozumienia fenomenu architektury tego obszaru w północno-wschodniej części Białorusi. W przyszłości chcielibyśmy podjąć również tematykę architektury obszaru Białorusi Zachodniej, Południowej (Polesia), Wschodniej (od Orszy do Homla) a także okolic Mińska.

W ramach niniejszej publikacji chcemy rozbudzić zainteresowanie tym zapomnianym przykładem transferu myśli artystycznej, który na ziemiach białoruskich znalazł nową, niezwykłą realizację.

Pobierz publikację w wybranej wersji językowej:


Publikację można też zamówić w formie drukowanej. W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W mailu prosimy napisać autora i tytuł wydawnictwa, ilość zamawianych egzemplarzy, wersję językową oraz adres, na który publikacje mają zostać wysłane. Publikacje są bezpłatne.


Treść publikacji jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji oraz o posiadaczach praw.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Zamkiem w Mirze.


Projekt pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Wspólne działania polsko - białoruskie oraz dofinansowany ze środków programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Study Tours to Poland, realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.


pafw

stp


Poprawiony: wtorek, 21 stycznia 2014 16:19
 
Reklama
Reklama