ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Przedstawiciele bułgarskich NGO poznają metody rozwoju szlaków kulturowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Kertyczak   
wtorek, 06 maja 2014 09:05

W dniach 16-20 marca 2014 roku  w Warszawie i we Wrocławiu odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu „Poriv – rozwój szlaków kulturowych”. W trakcie spotkania zorganizowanego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych  z prowincji Kyustendil, bułgarskich partnerów projektu, Fundacja Edukacja dla Demokracji podzieliła się doświadczeniami z pracy nad budową i realizacją szlaków kulturowych w Polsce i w Białorusi. Przedstawione zostały dobre praktyki w zakresie polskich wzorców w tym obszarze oraz metody wykorzystania szlaków kulturowych jako działania na rzecz trwałej współpracy na poziomie lokalnym zaangażowanych podmiotów, jak również aktywnej promocji dziedzictwa kulturowego.


W Warszawie przedstawiciele bułgarskich organizacji zapoznali się z głównymi obszarami działalności Fundacji, a także otrzymali potrzebną wiedzę z zakresu tworzenia projektów zorientowanych na wspieranie rozwoju lokalnych partnerstw, prowadzenia działań antydyskryminacyjnych i integracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości narodowych i etnicznych) oraz promowania dobrych standardów w działalności III sektora.


We Wrocławiu i okolicach podczas dwudniowego objazdu uczestnicy wizyty poznali ważne obiekty tworzące barokowe szlaki kulturowe na Dolnym Śląsku. Były to m. in. Kościół Imienia Jezus, główny gmach Uniwersytetu Wrocławskiego, Archikatedra św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim oraz Kościół Pokoju w Świdnicy. Natomiast w Muzeum Narodowym we Wrocławiu odbyło się spotkanie z dyrektorem instytucji, Piotrem Oszczanowskim, który przedstawił działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na poświęconej mu stronie internetowej.


Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
Europejskiego Funduszu Społecznego.

PORIV Project (Support for Equal Opportunities) Contract BG051PO001-7.0.07-0247-C0001
Grant Scheme BG051PO001-7.0.07 Without Borders – Component 1 – Phase 2

Poprawiony: wtorek, 06 maja 2014 09:21
 
Reklama
Reklama