ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Okrągły stół w Kiustendił – “Rozwój szlaków kulturowych” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Kertyczak   
wtorek, 13 maja 2014 09:51

28 kwietnia 2014 r. w Kiustendił w Bułgarii odbył się okrągły stół poświęcony możliwości rozwoju szlaków kulturowych w Bułgarii. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Poriv – rozwój szlaków kulturowych”, realizowanego przez Fundację Społeczna Inicjatywa dla Rozwoju Lokalnego, Stowarzyszenie LARGO oraz Centrum Kultury Bratstvo 1869 w partnerstwie z Fundacją Edukacja dla Demokracji.  Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji partnerskich z Bułgarii i z Polski, przedstawiciele innych bułgarskich organizacji pozarządowych, władz lokalnych i regionalnych oraz mediów. Fundację Edukacja dla Demokracji na okrągłym stole reprezentowały dwie przedstawicielki – Anna i Natalia Kertyczak.

Pierwsza sesja okrągłego stołu była poświęcona na prezentację działalności organizacji partnerskich. Anna Kertyczak przedstawiła doświadczenie FED w zakresie programów na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju społeczności lokalnych w Polsce i za granicą.

Podczas drugiej sesji, Natalia Kertyczak omówiła działania FED na rzecz rozwoju szlaków kulturowych jako metody wspierania rozwoju lokalnego i aktywizacji społeczności lokalnych, przedstawiając zarówno działania Fundacji realizowane od 2008 r na Dolnym Śląsku, jak i działania realizowane od 2013 roku w Białorusi.

Końcowa sesja okrągłego stołu została poświęcona na podsumowanie wniosków z poprzednich sesji oraz przyjrzenie się możliwościom rozwoju szlaków kulturowych w Bułgarii (dotychczas zrealizowanym działaniom, projektom innych podmiotów, możliwym obszarom tematycznym wokół których można zbudować szlak kulturowy, możliwościom włączenia nowych partnerów). Następnym krokiem w projekcie będą warsztaty poświęcone metodzie rozwoju szlaków kulturowych, które pozwolą uczestnikom lepiej przygotować się do zaplanowanych działań.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na poświęconej mu stronie internetowej.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Europejskiego Funduszu Społecznego.

PORIV Project (Support for Equal Opportunities) Contract BG051PO001-7.0.07-0247-C0001
Grant Scheme BG051PO001-7.0.07 Without Borders – Component 1 – Phase 2

 
Reklama
Reklama