O Polsce otwarcie - relacja z wizyty studyjnej Rosjan (cz. I) Drukuj
Wpisany przez Tadeusz Rudzki   
piątek, 31 października 2014 13:40

W dniach 20 – 28 września 2014 w ramach projektu „Samorządność i obywatelskość - doświadczenie współpracy polskich i rosyjskich liderów” odbyła się wizyta studyjna siedemnastu Gości z Federacji Rosyjskiej. Gośćmi Fundacji byli absolwenci i słuchacze Moskiewskiej Szkoły Edukacji Obywatelskiej, reprezentujący różne regiony Federacji Rosyjskiej, zaangażowani w działania na rzecz samorządu lokalnego, a także wspierających go instytucji i organizacji. Wśród przybyłych Gości byli lokalni politycy,  dziennikarze,  działacze kultury i  pracownicy uczelni i instytucji naukowych. Owe zróżnicowanie obszarów działań Uczestników wizyty znalazło swoje odzwierciedlenie w programie wizyty, w którym znalazły się spotkania dotyczące zarówno zagadnień samorządowych jak i życia kulturalnego. Wizytę z ramienia FED koordynowała Martyna Kwiatkowska, którą wspierała koordynatorka MSEO, Yuliya Lebedeva. Relację sporządziła Malwina Żyła.

Pierwszą część wizyty stanowił trzydniowy pobyt w Warszawie. Aby zaznajomić Gości ze stolicą   i jej historią,  zorganizowano wycieczkę z przewodnikiem po Starym Mieście. Duże wrażenie wywarły  na nich tragiczne karty z historii miasta i jego mieszkańców, a także ogrom zniszczeń którym uległa Warszawa.  Wieczorne wyjście do Teatru Wielkiego Opery Narodowej na balet „Romeo i Julia” dopełniło pierwszy dzień wizyty.

Pierwsze spotkanie w drugim dniu wizyty poprowadził pan Marek Krawczyński. Ojciec pana Marka, Zbigniew Krawczyński, wniósł ogromny wkład w rekonstrukcję i odbudowę Warszawy po II wojnie światowej. Opowieść o staraniach i rezultatach osiągniętych na tym polu przez polskich architektów wsparta projekcją filmu "Jak Feniks z popiołów" ("Out  of the Ashes"), a także losy rodziny Krawczyńskich, która w latach 50. zmuszona była emigrować do Australii, wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród słuchaczy. Pan Marek jest też architektem i wśród  jego dokonań jest współudział w przebudowie Opery w Sydney oraz projekt innowacyjnych budynków, funkcjonujących dzięki czystej energii. Szczególne zainteresowanie wzbudził ostatni z wymienionych aspektów działalności pana Marka. Pojawiło się wiele pytań, z których wywiązała się też dyskusja, czy takie technologie znajdą zastosowanie i w Rosji. Jak podkreślał pan Marek, negocjacje prowadzone są z inwestorami z Dubaju, niebawem rozpoczną się także z Bangkokiem, a możliwość wejścia na rosyjski rynek nie jest wykluczona, jednak wdrażanie takich innowacyjnych technologii to długofalowy proces, a jego podstawą jest przede wszystkim zmiana myślenia i podejścia do surowców naturalnych.

Podczas spotkania  pt. „Otwarta Zachęta” , poprowadzonego przez panią Julię Marię Koszewską, Uczestnicy wizyty dowiedzieli się o działalności Zachęty -  Narodowej Galerii Sztuki, jej zbiorach bibliotecznych, a przede wszystkim o projekcie Otwarta Zachęta, którego celem jest zwiększenie dostępności i upowszechnienie sztuki współczesnej.  Pani Julia szerzej opowiedziała o portalu i udostępnianych materiałach, zwróciła też uwagę na zmiany w infrastrukturze budynku, który został dostosowany dla niepełnosprawnych odwiedzających. Pani Julia oprowadziła nas po gmachu, opowiedziała jego historię, a następnie mogliśmy odwiedzić wystawy Muzeum.

Wizyta w siedzibie Programy Trzeciego Polskiego Radia i spotkanie z panem Ernestem Zozuniem na długo pozostanie w pamięci Uczestników.

Doświadczenia dziennikarskie pana Ernesta, który trzykrotnie pracował jako korespondent wojenny, wieloletni staż pracy w radiowej Trójce i opowieści z tym związane w połączeniu ze zwiedzaniem siedziby wywarły na Uczestnikach ogromne wrażenie.  Wielu z nich nigdy nie było w studiu radowym, ale i ci, którzy już byli nie mogli się nudzić. Żadne z pomieszczeń nie zostało pominięte, a w niektórych mogliśmy nawet obserwować pracę radiowców.

W poniedziałek 22 września spotkaliśmy się z panem  Adamem Grzegrzółką, który przedstawił reformę administracji w Polsce i trzy poziomy samorządu terytorialnego. Jeszcze przed przyjazdem, Uczestnicy otrzymywali materiały przygotowujące do wizyty, aby choć w pewnym stopniu orientować się w tematyce spotkań. Prezentacja przygotowana przez p. Adama rozjaśniła Uczestnikom proces reformowania administracji, a podział terytorialny, tak różny od tego, jaki jest w Federacji Rosyjskiej wydał się nawet lepszym i prostszym.

Po spotkaniu z panem Grzegrzółką udaliśmy się na ul. Wiejską by zwiedzić siedzibę Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Mieliśmy okazję zobaczyć Salę Posiedzeń i Salę Kolumnową oraz przejść po Korytarzu Marszałkowskim. Uwagę Uczestników przykuła tablica w hołdzie parlamentarzystom, którzy polegli podczas II wojny światowej, gdyż nie we wszystkich przypadkach znane jest miejsce śmierci. Pani Przewodnik przybliżyła naszym Gościom historię i zasady parlamentaryzmu polskiego i chętnie odpowiadała na  pytania, których pojawiło się bardzo wiele. W historii Rosji parlamentaryzm pojawił się bardzo późno, stąd nasze doświadczenia były szczególnie ciekawe.

Spotkanie z panem Henrykiem Wujcem, obecnie jednym z doradców Prezydenta RP, niegdyś aktywnym działaczem „Solidarności” miało na celu przybliżenie powstania i znaczenia tego fenomenu. Mimo iż wcześniej słyszeli o powstaniu pierwszego związku zawodowego w Polsce nie sądzili, jak bardzo zmienił on bieg historii, nie tylko Polski Ludowej, ale też samego Związku Radzieckiego i całego dawnego bloku wschodniego. Opowieść i pasja, z jaką opowiadał pan Henryk poruszyła Rosjan, uzmysłowiła im jaki trud i jakie ofiary zostały poniesione w walce obywateli o własny głos i podstawowe prawo do zrzeszania się. Historia Solidarności w Rosji jest raczej nieznana. Choć w latach 80. w ZSRR przyjęta została nowa, bardziej liberalna polityka, to mimo wszystko dbano, by takie informacje nie były upubliczniane wśród sowieckiej opinii publicznej. Dlatego też opowieść pana Henryka była tak zadziwiająca, a momentami nawet wzruszająca.

Jako że spotkanie z panem Wujcem odbyło się w Pałacu Prezydenckim, kolejnym punktem programu było zwiedzenie siedziby Prezydenta RP. Dla Rosjan, Kreml stanowi nieznaną twierdzę i możliwość zobaczenia jego wnętrz dla zwykłego obywatela jest nieosiągalna. Świadomość, że kilka godzin wcześniej w jednej ze zwiedzanych sal, swoje expose miała nowa premier Polski, pani Ewa Kopacz, jeszcze bardziej uatrakcyjniło wycieczkę. Wnętrza Pałacu, dekorowane kwiatami i obrazami Jacka Malczewskiego, zdumiały Uczestników swoją skromnością i kameralnością. Po trzech pełnych wrażeń dniach spędzonych w Warszawie udaliśmy się do Lublina, gdzie czekał nas niemniej ciekawy program.


Zdjęcia są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Mariusza Michalika. Utwór powstał w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014”, realizowanego za pośrednictwem MSZ RP w roku 2014. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o konkursie „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014.


Projekt jest realizowany w partnerstwie z Moskiewską Szkołą Edukacji Obywatelskiej.




Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014”.


Poprawiony: czwartek, 06 listopada 2014 11:27