ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Polska ekspertka w Chimkach: Edukacja obywatelska w szkołach Europy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tadeusz Rudzki   
poniedziałek, 03 listopada 2014 12:04

W dniach 28-30 października w podmoskiewskich Chimkach odbyło się seminarium pt. "Wychowanie obywatelskie we współczesnym świecie". Jedną z polskich ekspertek uczestniczących w tym wydarzeniu była Marzena Rafalska, której wystąpienie przybliżamy poniżej. Udział Marzeny Rafalskiej możliwy był dzięki projektowi "Samorządność i obywatelskość - doświadczenie współpracy polskich i rosyjskich liderów" realizowanemu przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Celem wystąpienia pt. "Edukacja obywatelska w szkołach Europy – zasady i priorytety" było przedstawienie zasad, wartości i podejść na których opiera się edukacja obywatelska w szkołach Europy. W pierwszej części wystąpienia przedstawiono Kartę Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka Rady Europy, jako dokument, który precyzuje czym jest edukacja obywatelska, na jakich wartościach się opiera i jakie są jej cele. Karta jest także podstawą stosowanego w europejskich szkołach tzw. „podejścia ogólnoszkolnego”, co oznacza, że edukacja obywatelska jest nie tylko nauczanym przedmiotem, ale jest zadaniem wszystkich nauczycieli (niezależnie od przedmiotu, który uczą) i szkoły jako instytucji.


Wiele uwagi w wystąpieniu poświęcono pojęciu „obywatel” i „aktywny obywatel”, zastanawiając się jakie jest znaczenie tego pojęcia i jakie są jego odniesienia do patriotyzmu, w związku z szeroko promowanym w Rosji „wychowaniem patriotycznym”. Na tym tle omówiono wyzwania współczesności, które stoją przed szkołą i nauczycielami, i w kontekście których prowadzona jest edukacja obywatelska. Zastanawiano się wspólnie co pomaga, a co przeszkadza osiągnięciu takiego celu jak wychowanie aktywnego obywatela.

W drugiej części wystąpienia zaprezentowano projekty, które realizują omówione wcześniej „ogólnoszkolne podejście” i wcielają w życie postanowienia Karty EO/EPC. Przedstawiono założenia i rezultaty programu realizowanego przez ORE „Szkoła Demokracji, Szkoła Samorządności” oraz programu  „Szkoła Współpracy”, realizowanego przez MEN.

Osią dyskusji z uczestnikami seminarium było rozważanie możliwości zastosowania w rosyjskich szkołach „podejścia ogólnoszkolnego”  i perspektywy nauczania poprzez wartości. Dużo uwagi poświęcono dokonaniom uczestników seminarium, którzy realizowali projekty edukacyjne  z zakresu szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej.  Nauczyciele mówili o rezultatach swojej pracy i dużym  zaangażowaniu uczniów w działania projektowe. Mówiąc o  tej metodzie  pracy z uczniami podkreślano, że realizacja projektów daje uczniom realne możliwości samorządnych działań i poczucie sprawczości, a także wpływa na zmianę klimatu szkoły w kierunku jej demokratyzacji.

Nie zabrakło wypowiedzi o trudnościach  i przeszkodach – jako główną definiowano opór administracji przed zmianami (szczególnie tymi płynącymi z Europy), brak realnej autonomii szkoły, nakazowy system zarządzania. Nauczyciele obejmowali refleksją obecną, trudną sytuację społeczno-polityczną, podkreślając chęć rozwoju, podtrzymywania kontaktów, korzystania z dobrych praktyk i współpracy.


Marzena Rafalska – nauczyciel - konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, specjalista w zakresie edukacji obywatelskiej i europejskiej, trener praw człowieka, trener Rady Europy w zakresie EDC/HRE, ekspert OBWE w Tadżykistanie w obszarze HRE. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Ministerstwem Edukacji Narodowej (promotor reformy programowej) i Biurem Rzecznika Praw Dziecka. Autorka i koordynator wielu regionalnych i międzynarodowych projektów w obszarze praw dziecka, prawa do nauki, edukacji obywatelskiej i aktywizacji społeczności lokalnych w Gruzji, Ukrainie i Rosji.Projekt jest realizowany w partnerstwie z Moskiewską Szkołą Edukacji Obywatelskiej.
Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014”.Poprawiony: poniedziałek, 03 listopada 2014 13:11
 
Reklama
Reklama