ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Polska ekspertka w Chimkach: Ściśle ciekawa lekcja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tadeusz Rudzki   
poniedziałek, 03 listopada 2014 12:43

W dniach 28-30 października w podmoskiewskich Chimkach odbyło się seminarium pt. "Wychowanie obywatelskie we współczesnym świecie". Jedną z polskich ekspertek uczestniczących w tym wydarzeniu była Magdalena Przeor, której wystąpienie przybliżamy poniżej. Udział Magdaleny Przeor możliwy był dzięki projektowi "Samorządność i obywatelskość - doświadczenie współpracy polskich i rosyjskich liderów" realizowanemu przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Tematyka referatu pt. "Demokratyzacja procesu nauczania poprzez swobodne eksperymentowanie" koncentrowała się wokół doświadczeń projektu „Ściśle ciekawa lekcja”, realizowanego przez Fundację Partners Polska we współpracy z Centrum Nauki Kopernik od 2007 roku dla nauczycieli z Białorusi, Azerbejdżanu i Gruzji. Celem działań jest inwestowanie w rozwój praktycznych umiejętności nauczycieli, przydatnych podczas pracy z uczniem, co bezpośrednio przedkłada się na osobiste zaangażowanie pedagogów oraz kreatywne, nieszablonowe podejście do procesu edukacyjnego.

W pierwszej części wystąpienia zostały przedstawione wyniki badań potrzeb środowisk szkolnych w Gruzji, oraz wcześniejszych doświadczeń projektowych, na podstawie których opracowano ideę projektu, czyli rozwój nauczycieli i poprzez  szkolenia i wizyty studyjne, pokazujące twórcze metody pracy z uczniami. Instrumentem do ich realizacji jest idea swobodnego eksperymentowania, wpisująca się w działalność Klubów Młodego Odkrywcy  (KMO) – zajęć pozalekcyjnych dla uczniów wszystkich etapów nauczania.

Następnie przybliżona została specyfika metody oraz jej główne założenia.  W metodzie KMO prosty eksperyment naukowy staje się czymś więcej niż tylko źródłem wiedzy i zrozumienia zjawiska lub sposobem rozwiązania postawionego problemu. Przeprowadzane doświadczenia mają za zadanie rozbudzić w uczestnikach ciekawość i kreatywność, zachęcić ich do konstruktywnej współpracy i komunikacji bez względu na wiek i rolę w grupie. Podstawą KMO jest stworzenie uczniom przestrzeni do swobodnego eksplorowania świata, a przez to budowania samodzielności intelektualnej.

W kolejnej części referatu zostały omówione zasady pracy  klubu: brak oceniania, brak pojęcia błędu (istnieją jedynie próby), docenianie samego procesu uczenia się, a nie wyłącznie jego rezultatów, rola opiekuna klubu jako partnera , przewodnika i współeksperymentatora czy wreszcie umożliwienie uczniom  zdobywania kluczowych w obecnym świecie umiejętności społecznych: pracy w grupie, krytycznego myślenia, zadawania pytań, samodzielnego poszukiwania odpowiedzi, wyciągania wniosków, wystąpień publicznych. Sprzyja to nieskrępowanemu rozwijaniu innowacyjnych pomysłów, hipotez, które następnie są  weryfikowane przez klubowiczów przy  pomocy metody badawczej.


Następnie omówiono praktyczne aspekty korzystania z zasobów KMO: opracowane przez polskich edukatorów  scenariusze zajęć można zrealizować przy pomocy przedmiotów dostępnych w każdym gospodarstwie domowym lub lokalny sklepie. Scenariusze są udostępniane nieodpłatnie, przy działalności klubu kwestie formalne i sprawozdawczość  ograniczono do minimum. Uczestnicy seminarium zostali również zapoznani w praktyce z metodyką przekazywaną w ramach projektu. Mieli okazję wziąć udział w kilku eksperymentach i ćwiczeniach, które pozwoliły im samodzielnie przekonać się  co oznacza idea swobodnego eksperymentowania.

Sesję zakończyły pytania od uczestników. Dotyczyły one m.in. możliwości  włączania w proces edukacyjny pracowników naukowych i wykorzystania ich potencjału, a także współpracy Klubów  z rodzicami czy możliwości przeniesienia doświadczeń projektu na grunt rosyjski.

Magdalena Przeor – stała współpracowniczka licznych organizacji pozarządowych od 2009 r., koordynatorka  międzynarodowych projektów edukacyjnych z ramienia Fundacji Partners Polska dla beneficjentów z Białorusi, Azerbejdżanu oraz Gruzji (w ramach programu Przemiany w Regionie - RITA). Współpracuje również z Centrum Nauki Kopernik przy realizacji projektów wschodnich. Tłumacz przysięgła języka rosyjskiego z doświadczeniem w przekładzie spotkań ze specjalistami oraz szkoleń, trenerka (szkolenia dla nauczycieli).Projekt jest realizowany w partnerstwie z Moskiewską Szkołą Edukacji Obywatelskiej.
Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014”.


Poprawiony: poniedziałek, 03 listopada 2014 13:16
 
Reklama
Reklama