Wizyta studyjna Rosjan: Nagrania filmowe z Warszawy i Lublina Drukuj
Wpisany przez Tadeusz Rudzki   
środa, 05 listopada 2014 14:46

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami filmowymi ze spotkań, które odbyły się podczas wizyty studyjnej grupy Rosjan w Polsce (20-28 września 2014) zorganizowanej w ramach projektu Samorządność i obywatelskość - doświadczenie współpracy polskich i rosyjskich liderów. Autorem nagrań jest Mariusz Michalik.

Większość nagrań dostępna jest w dwóch wersjach językowych - polskiej i rosyjskiej.

Julia Maria Koszewska: "Zachęta Narodowa Galeria Sztuki - bliżej widza"

Julia Maria Koszewska - bibliotekarka, Wikipedystka i działaczka openGLAM [G-galleries,L-libraries, A-archives, M-museums], pracuje w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki.Absolwentka studiów bibliologicznych i informacji naukowej ze specjalizacją zarządzanie informacją i wiedzą, Prowadziła badania na temat roli dostępu do informacji oraz zarządzania informacją jako warunków partycypacyjnego i demokratycznego społeczeństwa.

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki to najstarsza galeria sztuki aktualnej w Warszawie, od 1900 roku ma swoją siedzibę w centrum miasta. Obok ważnych wystaw i wydarzeń artystycznych, galeria od 2011
prowadzi działania w ramach projektu Otwarta Zachęta, który ma pomóc w zwiększeniu dostępu do sztuki współczesnej, do kolekcji muzeum, dokumentów, materiałów edukacyjnych oraz zbiorów multimedialnych.


Ernest Zozuń (Program Trzeci Polskiego Radia)

Ernest Zozuń -dziennikarz Polskiego Radia, reportażysta, korespondent radiowy i telewizyjny, prezenter i lektor. Jako korespondent wojenny relacjonował dla Polskiego Radia oraz TVP wojny w Jugosławii, Czeczenii, Afganistanie i Iraku. W latach 2005-2007 był stałym korespondentem Polskiego Radia w Rosji. Laureat wielu międzynarodowych nagród.


Adam Grzegrzółka (Сentrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy) : Reforma administracyjna w Polsce - trzy poziomy podziału terytorialnego

Adam Grzegrzółka - Zastępca Dyrektora w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Od ponad 10 lat pracuje w instytucjach samorządu terytorialnego w Polsce. Pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Dzielnicy, a także Burmistrza Dzielnicy. Zajmował się m.in. prowadzeniem inwestycji i zarządzaniem nieruchomościami samorządowymi.

Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy odpowiada za umożliwienie realizacji projektów interdyscyplinarnych, zajmuje się poprawą przepływu informacji między miastem a mieszkańcami oraz poszerzeniem współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi. Ważnym zadaniem CKS jest koordynowanie i nadzorowanie prowadzenia konsultacji społecznych w Warszawie i wzmacnianie partycypacji społecznej.


Henryk Wujec (Pałac Prezydencki): Od “Solidarności” do wolności

Henryk Wujec – z wykształcenia fizyk, polityk, działacz opozycji w czasach PRL. Od 2010 roku doradca Prezydenta RP ds. społecznych, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, były wiceminister rolnictwa.


Paweł Prokop (Fundacja Inicjatyw Menedżerskich): Wprowadzenie w specyfikę działania organów samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Lublin

Paweł Prokop - prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich. Autor programów współpracy międzynarodowej (m.in. z partnerami włoskimi, niemieckimi, ukraińskimi, rosyjskimi, gruzińskimi i tadżyckimi). Doradca Prezydenta Lublina ds. partycypacji społecznej i współpracy trans granicznej. Audytor systemów zarządzania jakością. Trener i konsultant.


Michał Furmanek (Urząd m. Lublina): Architektura marki: kultura/gospodarka

Michał Furmanek - pracuje jako brand manager w Urzędzie miasta Lublina, gdzie zajmuje się współpracą z biznesem. Stworzył i rozwija biznesowy brand miasta. Odpowiada za wzmocnienie kontaktów z inwestorami zewnętrznymi oraz krajowymi, a także za rozwój sieci programów dotyczących wspierania warunków dla biznesu  oraz współpracy władz miasta z przedsiębiorcami, a także ze środowiskiem artystycznym i akademickim.


Oksana Cymbaluk: Projekt “Twarze Lublina

Oksana Cymbaluk - Ukrainka, mieszkająca od roku w Lublinie. W Łucku skąd przyjechała pracowała jako reporter i fotograf miejscowych mediów internetowych. W 2012 r. uruchomiła ptojekt fotograficzny “Twarze Łucka”, aby pokazać różnorodność mieszkańców miasta.  W czerwcu 2012 r. przyjechała do Polski na program wolontariatu i realizuje podobny projekt. Współpracowała z Rada Miasta Lublina w ramach projektu “Lublin dla wszystkich”, koncentrującego się na tematyce wielokulturowości.

Twarze Lublina – fotoprojekt o mieszkańcach tego miasta, które go rozwijają i dodają jaskrawych kolorów do jego codziennego życia. Fotoprojekt «Twarze Lublina» ma na celu przedstawienie wielokulturowej mozaiki miasta, a także pokazanie ciekawych ludzi, którzy przyczyniają się do rozwoju Lublina.  Projekt polega na wykonywaniu fotoportretów i krótkich wywiadów o życiu mieszkańców.


Joanna Zętar (Ośrodek Brama Grodzka i Teatr NN)

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie. W realizowanych programach nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swojej siedziby, Bramy Grodzkiej, zwanej też Bramą Żydowską. Była ona dawniej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, miejscem spotkania różnych kultur, tradycji i religii.


Marcin Wociór (Dom Słów i Izba Drukarska)

Dom Słów - niezwykłe miejsce, pokazujące fundamentalną rolę słowa mówionego i drukowanego, stworzone, aby pokazać znaczenie słowa w kulturze i życiu społecznym, a także rolę wolnego słowa jako ważnego czynnika przemian społecznych i politycznych.

Izba Drukarska mieści się w dawnej nielegalnej drukarni “Popularna”, która funkcjonowała tu od lat 30-tych 20 wieku. W muzeum zachowały się stare maszyny drukarskie i introligatorskie, a także zecernia. Podczas zwiedzania można zapoznać się z historią druku, starymi technikami składania czcionek, wziąć udział w warsztatach z litografii, sitodruku czy czerpania papieru.


Magdalena Kawa (Fundacja Instytut Kultury Cyfrowej): Nowe media - nowa partycypacja

Magdalena Kawa - ukończyła politologię oraz turystykę i rekreację. Obroniła doktorat na temat Holocaustu w dyskursie publicznym. Zaangażowana w projekty społeczne i kulturalne realizowane przez organizacje pozarządowe i instytucje kultury. Działa głównie w obszarze edukacji i animacji międzykulturowej. Prowadzi zajęcia na kierunku stosunki międzynarodowe w PWSZ w Chełmie.

Projekt “Nowe media - nowa partycypacja” to cykl spotkań i warsztatów, których celem jest rozszerzenie świadomego i aktywnego korzystania obywateli z mediów cyfrowych.


Opisowe relacje z poszczególnych części wizyty studyjnej zawarte są w oddzielnych artykułach, przygotowanych przez Malwinę Żyłę:

Zachęcamy do lektury!Projekt jest realizowany w partnerstwie z Moskiewską Szkołą Edukacji Obywatelskiej.
Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014”.


Poprawiony: czwartek, 06 listopada 2014 12:10