ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Seminarium w Chimkach: Edukacja obywatelska we współczesnym świecie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tadeusz Rudzki   
czwartek, 11 grudnia 2014 10:57

W dniach 28-30 października 2014 w podmoskiewskim mieście Chimki odbyło się seminarium pt. „Edukacja obywatelska we współczesnym świecie”. Seminarium zorganizowano w ramach wspólnego projektu Moskiewskiej Szkoły Edukacji Obywatelskiej i Europejskiego Centrum Bergeland (Norwegia) „Rozwój edukacji obywatelskiej w rosyjskich regionach: 2013-2015 r.)”, mającego na celu metodologiczne wsparcie działalności zawodowej pedagogów – nauczycieli wychowana obywatelskiego i zwrócenie uwagi społeczno-politycznej i intelektualnej elity na problemy rozwoju edukacji obywatelskiej w placówkach edukacyjnych średniego i wyższego szczebla.

Trzydniowe seminarium było skierowane do specjalistów, zajmujących się problemami edukacji obywatelskiej i wychowaniem w szkołach średnich i wyższych: pedagogów, przedstawicieli organów władzy w sferze edukacji, rzeczników praw dziecka. W seminarium wzięło udział 77 osób, z czego połowa reprezentowała regiony, w których projekt jest realizowany (Obwód Rostowski, Jarosławski  i Woroneżski, Stawropolski Kraj), pozostali – inne części Rosji. Do uczestnictwa zaproszono także przedstawicieli z zagranicy, co pozwoliło rozpatrywać istotne kwestie nie tylko przez pryzmat rosyjskiego systemu kształcenia, ale i z europejskiej perspektywy.

W charakterze ekspertów na seminarium wystąpili m.in. dyrektor naukowy Instytutu Filozofii Rosyjskiej Ankademi Nauk Wadim Mieżujew, dyrektor Instytutu Edukacji Nieformalnej (miasta Sankt Petersburg) Dima Zicer, literaturoznawca i pisarka Marietta Czudakowa, kierownik Katedry Politologii Stosowanej Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego Aleksiej Kara-Murza, profesor Uniwersytetu w Londynie, akademik Królewskiej Akademii Wielkiej Brytanii Geoffrey Hosking i inni.

Na sesjach Dimy Zicera uczestnicy zapoznali się z głównymi podejściami reprezentowanymi w dziedzinie pedagogiki humanistycznej i edukacji otwartej. Mieli oni możliwość dyskutować na ten temat, skonfrontować własne metody zawodowe z nowymi dla nich technologiami kształcenia. Specjaliści Gothe Instytutu zademonstrowali możliwość przekazania wartości i sensów obywatelskich poprzez współczesną sztukę i komunikację wizualną. Uczestnikom przedstawiono projekt-komiks „Respekt” (komiksy i metody pracy z nimi: omówiono kwestie współczesnych form dyskryminacji, integracji grup etnicznych mniejszości w społeczności i w szkole), animowany projekt HUMRA (filmy animowane na temat ochrony praw człowieka i edukacji obywatelskiej).

Kluczowe pojęcia, zasady i priorytety edukacji obywatelskiej były zaprezentowane w cyklu sesji Marzeny Rafalskiej. Ekspertka pokazała jej dynamikę i zwróciła uwagę słuchaczy na najważniejsze części składowe edukacji obywatelskiej i kształcenia w szkole. Z kolei Magdalena Przeor wystąpiła z referatem pt. „Demokratyzacja procesu nauczania poprzez swobodne eksperymentowanie”, w którym podzieliła się doświadczeniami z projektu „Ściśle ciekawa lekcja”, realizowanego przez Fundację Partners Polska we współpracy z Centrum Nauki Kopernik od 2007 roku dla nauczycieli z Białorusi, Azerbejdżanu i Gruzji. Była to okazja, by powiedzieć o tym jak inwestowanie w rozwój praktycznych umiejętności nauczycieli bezpośrednio przedkłada się na osobiste zaangażowanie pedagogów oraz kreatywne, nieszablonowe podejście do procesu edukacyjnego. Udział polskich ekspertek możliwy był dzięki projektowi "Samorządność i obywatelskość - doświadczenie współpracy polskich i rosyjskich liderów" realizowanemu przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

W roli ekspertów występowali sami uczestnicy seminarium, ponieważ jednym z kierunków działania jest przygotowanie grupy koordynatorów projektów regionalnych, zorientowana na formowanie towarzystw eksperckich w dziedzinie edukacji obywatelskiej. Koordynatorzy stworzyli prezentacje społecznych projektów w dziedzinie edukacji obywatelskiej i kształcenia, zrealizowanych i realizowanych na panelach eksperymentalnych „Rozwój edukacji obywatelskiej w rosyjskich regionach: 2012-2015 r.”. Prezentacje pozwoliły nie tylko zademonstrować podstawowe kierunki pracy w ramach projektu, ale i omówić głównie  trudności, osiągnięcia i możliwości działalności edukacyjnej i formowanie wartości obywatelskich w instytucjach edukacji podstawowej i dodatkowej.

Oprócz tego, z prezentacjami projektów w dziedzinie edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży, wystąpili uczestnicy seminarium z różnych regionów Rosji, którzy wcześniej nie znali inicjatyw obywatelskich Moskiewskiej Szkoły i Centrum Europejskiego. Przedstawili oni słuchaczom projekty w sferze edukacji obywatelskiej, ekologicznej, prawnej, administracyjnej, projekty dążące do zapobiegania dziecięcej przestępczości, rozwoju uzależnień i antyspołecznych zachowań, projekty współpracy międzynarodowej, podtrzymywania pamięci historycznej i inne. Zorganizowanie podobnej sesji wydawało się ważne dla tego, aby uczestnicy lepiej poznali siebie nawzajem, wymienili doświadczeniem w dziedzinie edukacji obywatelskiej, nawiązali kontakty zawodowe. Opinie o seminarium były pozytywne, przedstawiciele szeregu regionów wykazali chęć włączenia się w wspólną pracę w 2015 roku.
Anastasiya GontarevaTekst opracowano na podstawie materiałów nadesłanych przez partnera, przetłumaczonych z języka rosyjskiego przez Sylwię Skrzypczyk.


Projekt jest realizowany w partnerstwie z Moskiewską Szkołą Edukacji Obywatelskiej.
Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014”.


 
Reklama
Reklama