ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Ewa Sobiesak: Intelektualna podróż w świat globalnych wyzwań PDF Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Kertyczak   
piątek, 12 czerwca 2015 09:46

Zapraszamy do lektury relacji z wyjazdu Ewy Sobiesak na seminarium „Sapere Aude: Refleksje na temat współczesnego społeczeństwa międzynarodowego”, które odbyło się w dn. 25-28 maja na Uniwersytecie Andaluzyjskim.

W dniach 25-28 maja 2015 na Uniwersytecie Andaluzyjskim (Universidad International de Andalucia - UNIA) w Baezie odbyło się kolejne seminarium, którego współorganizatorem była Szkoła Edukacji Obywatelskiej. W przepięknych renesansowych budynkach Uniwersytetu zgromadziło się ponad 40 osób z Rosji, Ukrainy i Polski. W ceremonii otwarcia, oprócz osób związanych z miastem Baeza oraz goszczącym nas Uniwersytetem, głos zabrała założycielka Szkoły Lena Niemirowska i to ona zaprosiła uczestników seminarium do udziału w tej kilkudniowej intelektualnej podróży.


Pierwszy dzień spotkania odbył się pod hasłem „Globalny świat i globalne wyzwania”. Dla mnie najciekawszą sesją była druga z kolei, poświęcona społeczeństwu obywatelskiemu i instytucjom oraz tematowi zaufaniu społecznego. Prowadzącym był Dag Wollebaek z Institute for Social Research z Norwegii, który wystąpienie zaczął od pokazania filmu o korkach ulicznych w centrum Moskwy, gdzie mieszkał przez prawie dwa lata. Przykład ten posłużył mu do praktycznego zilustrowania terminu pułapki społecznej (termin stosowany przez psychologów do opisania sytuacji, w której grupa ludzi, działa w celu uzyskania krótkoterminowych korzyści indywidualnych, które w dłuższej perspektywie prowadzi do strat dla grupy jako całości). Jako filary zaufania społecznego wymienił: dziedzictwo historyczne, poczucie „wspólnego losu”, praworządność oraz społeczeństwo obywatelskie.  Bardzo ciekawe były również dwie ostatnie sesje tego dnia: wykład dotyczący stosunków chińsko-rosyjskich oraz prawa międzynarodowego dotyczącego przestrzeni kosmicznej, obie te kwestie ujęto w perspektywie globalnej.


Niewątpliwym wydarzeniem drugiego dnia było wieczorne spotkanie z polskim reżyserem,  filozofem i eseistą Krzysztofem Zanussim.  Jego wystąpienie, chociaż zaczęło się od prezentacji fragmentu filmu dokumentalnego zawierającego wywiad z prezydentem Jelcynem w Moskwie, skupiło się na rozważaniach na tematy filozoficzne.


Dzień trzeci był dniem sesji prowadzonych przez rosyjskich ekspertów, wśród których byli: Lew Gudkow z Centrum Lewady, Maksim Trudolubow z dziennika Wiedomosti i Wilson Center oraz Andriej Kolesnikow z Moskiewskiego Centrum Carnegie. W mojej opinii najważniejsze tego dnia  było wystąpienie Arsenija Roginskiego ze Stowarzyszenia Memoriał. Organizacja ta, zrzeszająca wiele współpracujących podmiotów w całej Rosji, zajmuje się przede wszystkim ochroną pamięci o ofiarach represji radzieckich, z perspektywy naruszania praw człowieka. Stowarzyszenie Memoriał posiada własne archiwum i bibliotekę, gromadzące dane i literaturę na tematy związane w represjami w czasach ZSRR. Organizuje również wystawy i konferencje im poświęcone, wydaje publikacje książkowe i czasopisma. Istotną częścią działalności Memoriału są też studia nad polskimi ofiarami represji, w tym zbrodni katyńskiej. W tym celu działa Komisja Polska Stowarzyszenia Memoriał. Wystąpienie to było jednym z bardziej emocjonujących i ważnych, chyba dla większości słuchaczy. Zostało nagrodzone brawami na stojąco.


Ostatni dzień zaczął się od kilkugodzinnej wycieczki po Baezie oraz pobliskiej Ubedzie – oba miasta są wpisane na listę UNESCO i uchodzą za perły architektury renesansowej. Po tym chwilowym wytchnieniu wróciliśmy do sali wykładowej na dwie ostatnie sesje poświęcone wojnie oraz mediom we współczesnym globalnym świecie. Szczególnie interesujący był pierwszy wykład Christophera Cokera, profesora stosunków międzynarodowych z London School of Economics, o tytule „Dlaczego wojna jest tak powszechna w XXI wieku?”. Zwrócił w nim m.in. uwagę na to, że w historii ludzkości z każdym nowym wynalazkiem pojawiały się nadzieje, że przyczyni się on do redukcji biedy i zakończy wojny. Współczesne odkrycia w różnych dziedzinach (m.in. chemia, roboty, drony) od samego początku mają za zadanie przysłużyć się działaniom wojennym.  Ta niezbyt optymistyczna wizja współczesnego świata została w pewien sposób pogłębiona ostatnim wykładem zatytułowanym „Dziennikarstwo i bezpieczeństwo w nowoczesnym świecie”, a przeprowadzonym przez Johna Lloyda z brytyjskiego Financial Times.


Każdy z wykładów trwał 1,5 godziny, z tego ostatnie około pół godziny przeznaczone było na pytania słuchaczy do ekspertów. Wśród uczestników były osoby związane organizacjami pozarządowymi, dziennikarze, nauczyciele akademiccy. Program seminarium był bardzo intensywny, a tematy wykładów wygłoszonych przez zaproszonych ekspertów z Rosji i Europy Zachodniej – bardzo różnorodne. Tytuł seminarium brzmiał: „Sapere Aude: Refleksje na temat współczesnego społeczeństwa międzynarodowego”. Mottem jest łacińska sentencja autorstwa Horacego i oznacza „miej odwagę posługiwać się własną mądrością”. Myślę, że jest ono bardzo odpowiednie do zamysłu współorganizatorów - Szkoły Edukacji Obywatelskiej. Udział w seminarium to możliwość uczestnictwa w interesujących wykładach na ważne tematy oraz przestrzeń  do swobodnej wymiany zdań i kontaktów.

Tekst i zdjęcia: Ewa Sobiesak, Fundacja Edukacja dla DemokracjiUdział polskich uczestników w seminarium był możliwy dzięki projektowi „Edukacja obywatelska: wymiana polsko-rosyjska” współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”. 
Reklama
Reklama