ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Aleksandra Zielińska: W poszukiwaniu utraconego uniwersalizmu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Kertyczak   
czwartek, 19 listopada 2015 16:36

Obywatelskie forum „W poszukiwaniu utraconego uniwersalizmu” zostało zorganizowane w Berlinie w dn. 28-29 listopada 2015 roku przez Association of Schools of Political Studies. Jego nadrzędnym celem było szerzenie idei i praktyk społeczeństwa obywatelskiego oraz sztuki debatowania.

Podczas otwarcia seminarium wystąpiła Catherine Lalumière, sekretarz generalna Rady Europy w latach 1989-1994. Zwróciła szczególną uwagę na problemy, z którymi musi zmierzyć się współczesny świat: rozmycie wartości, brak punktów odniesienia dla państw i obywateli, strach przed zagrożeniami oraz powrót ultranacjonalizmu. Rozwiązania tych kwestii upatrywała przede wszystkim w edukacji.

Wprowadzeniem do tytułowego tematu konferencji stało się przemówienie Jurija Sienokosowa, który podjął się definicji uniwersalizmu. Podstawowym założeniem jest stwierdzenie, że funkcjonujemy w rzeczywistości, w której jest wiele kultur, ale jedna cywilizacja. Cywilizacja ta opiera się na prawach człowieka, wolności, rządach prawa i demokracji. Wymaga ona stałego odświeżania i podtrzymywania poprzez intensywne działania i projekty. Po II wojnie światowej społeczeństwa europejskie i na świecie zainicjowały stworzenie nowych międzynarodowych organizacji, w tym ONZ, Rady Europy czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Uniwersalne postrzeganie sprawiedliwości zaowocowało takimi dokumentami jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy Europejska Konwencja Praw Człowieka.

Pierwszy otwarty panel dyskusyjny poświęcony był uniwersalnym wartościom. Wśród zidentyfikowanych kluczowych wyzwań stojących przed społeczeństwem obywatelskim znalazły się: osłabienie roli państw, konflikt uniwersalizmu z indywidualnymi interesami, brak zaufania do struktur państwowych, brak solidarności między społeczeństwami byłego bloku ZSRR. Wśród zaproszonych panelistów byli między innymi: Hakan Altinay, prezydent Global Civics Academy; Sonja Licht, założycielka Belgrade Fund for Political Excellence; Michael Mertes, doradca kanclerza Helmuta Kohla w latach 1987-1998. Drugi panel poruszał kwestię globalnych interesów. Pod dyskusję poddane zostały: kwestia istnienia uniwersalizmu, zasadność określenia „nowa zimna wojna” w stosunku do aktualnego układu sił na świecie, relacja między demokracją a liberalizmem. Do debaty zaproszeni zostali między innymi: Bobo Lo z Instytutu Chatham House w Londynie; Vladislav Inozemtsev, dyrektor Centre for Post Industrial Studies; Emil Pain, dyrektor Center for Ethnopolitical and Regional Research z Rosji.

Drugiego dnia forum miałam możliwość uczestniczyć w dyskusji o mediach i propagandzie. Wprowadzenie do rozmowy przygotowali John Lloyd, redaktor „The Financial Times”; Andrey Kolesnikov z Carnegie Moscow Center oraz Floriana Fossato, niezależna ekspertka ds. rosyjskich mediów. Równolegle w innych salach odbyły się trzy inne panele: „Jak zmienia się świat”, „Historia i pamięć” oraz „Demokracja i edukacja obywatelska”.
Uczestnictwo w forum wzbogaciło moją wiedzę oraz umożliwiło nawiązanie ciekawych kontaktów z wieloletnimi działaczami społeczeństwa obywatelskiego, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami.

Tekst: Aleksandra Zielińska, Amnesty International
Udział polskich uczestników w seminarium był możliwy dzięki projektowi „Edukacja obywatelska: wymiana polsko-rosyjska” współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”. 
Reklama
Reklama