ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Klub Kobiet Dugonaho - w tym roku potrzebujemy krowy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Martyna Kwiatkowska   
piątek, 05 czerwca 2015 20:13

Klub Kobiet Dugonaho, liczący dziewięć członkiń, działa we wsi Mechnatobod. Jego liderką jest Olufta Holowa. Panie zajmują się przede wszystkim krawiectwem, wiele z nich potrafi pięknie wyszywać wzory na tradycyjnych sukniach, które są domeną klubu.

Wśród stałych członkiń pojawiła się nowa,  Dżumagul Szahomowa, która wyszywa także poszewki na poduszki. Parwina Nolzinowa zdobyła wykształcenie krawieckie przed wstąpieniem do Klubu. Potrafi szyć fartuchy lekarskie, uniformy, a także odzież w stylu europejskim. Większość członkiń swoje umiejętności nabyło na kursach prowadzonych wewnątrz Klubu, ucząc się m.in. od pani Parwiny. Kilka miesięcy temu Klub liczył więcej członkiń. Część z nich, w wyniku natłoku obowiązków domowych i prac polowych była zmuszona zrezygnować z działalności w Klubie. Członkinie starają się regularnie spotykać, jednakże zima nie sprzyja wspólnej pracy i w grudniu maszyny do szycia zostały podzielone, Panie zabrały je do domu. Od kwietnia wznowiły spotkania pod jednym dachem.

Tak jak w roku poprzednim, tak i w tym, pani Parwina wraz z Mahbubą Karimową będą prowadzić intensywny trzymiesięczny kurs kroju i szycia dla kobiet. Zajęcia trwać będą 8 godzin dziennie i odbywać się od poniedziałku do piątku. W kursie może wziąć udział od 4 o 10 osób, a jego koszt dla jednej osoby wyniesie 50 somoni na miesiąc (ok. 8 dolarów), z czego 20 somoni zostanie przekazane do kasy Klubu. Jednak najważniejszym źródłem dochodów Dugonaho jest sprzedaż uszytej odzieży i wyszytych poszewek. To zadanie powierzono pani Orzuwi Rachmonowej, która rozprowadza towar wśród handlarzy z bazaru w najbliższym mieście Kurganteppa.

W dwudniowym szkoleniu „Przepisy prawne i ustawy Republiki Tadżykistanu oraz standardy prowadzenia działalności gospodarczej”, które odbyło się w ramach projektu, udział wzięły pani Olufta Hołowa, Parwina Nolzinowa i Dżumagul Szahomowa. Panie pogłębiły swoją wiedzę na temat prowadzenia rachunków. Niemniej ważnym i przydatnym okazało się szkolenie „Własna firma. Planowanie działań biznesowych.”. Olufta, liderka Klubu podkreśla, że dzięki niemu panie poszerzyły swoją wiedzę o tym, jak prawidłowo sporządzać dokumentację finansową dot. działalności Klubu. Sporządziły również biznesplan na 2015 rok. Sugerując się doświadczeniami innych klubów, Panie założyły zakup krowy. Jej pierwszą „opiekunką”  zostanie już wspomniana pani Orzuwi, która posiada doświadczenie w hodowli zwierząt gospodarskich. Jej wielodzietna rodzina boryka się z problemami finansowymi i członkinie Klubu uznały, że krowa pomoże częściowo rozwiązać kłopoty pani Orzuwi.

Ze wszystkich uzyskanych do tej pory informacji najważniejsze dla Członkiń Klubu okazały się te dotyczące uzyskania patentu i rejestracji Klubu. Panie poczyniły nawet pierwsze kroki w tym kierunki i skontaktowały się z przedstawicielką lokalnej władzy dystryktu Bochtar, która pomoże dopełnić formalności związanych z uzyskaniem patentu i rejestracją zakładu krawieckiego

Jednodniowe Forum Regionalne „Przedsiębiorczość Klubów Kobiet”, które odbyło się 23.04.2015 r. w mieście Kurgonteppa, Panie wspominają bardzo miło. Nowym doświadczeniem był pokaz produkcji szerokiemu gronu uczestników Forum oraz prezentacja Klubu, którą poprowadziła samodzielnie liderka Dugonaho. Panie poczuły, że nazwa projekt „Siła kobiet w Klubach Kobiet” jest uzasadniona, gdyż postępy jakie z roku na rok możemy oglądać są znaczące.

Malwina Żyła
Wizyta w Klubie Kobiet Ahtaron odbyła się w kwietniu 2015 roku w ramach monitoringu projektu przeprowadzonego przez Martynę Kwiatkowską i Malwinę Żyłę.

Zdjęcia dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Martyny Kwiatkowskiej (Fundacja Edukacja dla Demokracji). Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2015. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.”Zdjęcia dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Martyny Kwiatkowskiej (Fundacja Edukacja dla Demokracji). Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2015. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.”

Więcej informacji o realizowanych w Tadżykistanie przez Fundację Edukacja dla Demokracji projektach na stronie "Na tadżyckiej wsi" w portalu Facebook.alt

Projekt "Siła kobiet w Klubach Kobiet. Przedsiębiorczość w praktyce"alt
jest realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji 
w partnerstwie z Association of Scientific and Technical Intelligentsia of Tajikistan.


Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Poprawiony: piątek, 05 czerwca 2015 21:50
 
Reklama
Reklama