ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Dodatkowe warsztaty w ramach projektu „Społeczne inicjatywy kluczem do rozwoju tadżyckich wsi” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Malwina Żyła   
niedziela, 01 listopada 2015 15:41

31 października w Kurgonteppie odbyły się dodatkowe  warsztaty „Działalność komitetów mahalli w ramach prawodawstwa Republiki Tadżykistan”  w ramach projektu „Społeczne inicjatywy kluczem do rozwoju tadżyckich wsi”. Do udziału w szkoleniu zaproszono dwóch przedstawicieli komitetu mahalli oraz liderki i wiceliderki Klubów Kobiet każdej z 10 wsi objętych projektem.

     W konferencji wzięło udział 40 uczestników. fot. Adam Pańczuk


Po wypracowaniu przez grupę zasad, obowiązujących na warsztacie, Malika Boimuradowa przeszła do ćwiczenia, które miało na celu zintegrowanie uczestników. Każdy z nich otrzymał kartkę papieru by napisać lub narysować na niej co oznacza jego imię, następnie każdy  przedstawił się i opowiedział o jego pochodzeniu.

W pierwszej części warsztatów trener Kiemiddin Negmatov przedstawił nową ustawę „O organach inicjatywy publicznej ”, która została wprowadzona w 2009 r. W związku z nowym prawem, nastąpiły zmiany w strukturze państwa, a odpowiednie organy władzy lokalnej wypełniają inne lub nowe funkcje. Najwięcej uwagi poświęcono organizacji dżamoatów i komitetów mahalli. Dżamoat to organ władzy lokalnej, którą sprawują na określonym obszarze.  Na dżamoat  składa się kilka komitetów mahalli/ kiszlaków.

Po wprowadzeniu do tematyki struktur państwowych, uczestnicy zostali podzieleni na grupy, z których każda dostała za zadanie opracowywanie kompetencji: struktur państwowych, biznesu i organizacji pozarządowych, do których zaliczają się zarówno komitety mahalli, jak i Kluby Kobiet. Wszystkie komitety mahalli są zarejestrowane w dżamoatach i działają na zasadzie organizacji społecznych, ale nie posiadają statusu prawnego. Działalność  komitetów mahalli kontrolują przewodniczący dżamoatów.

Podczas drugiej części warsztatów, trenerzy skupili się  na roli władzy lokalnej (dżamoatach), jej uprawnieniach i obowiązkach.  Na początku dyskutowano jak uczestnicy rozumieją rolę i działalność przedstawicieli dżamoatów,  czy zwracają się o pomoc do tej jednostki władzy i czy ją uzyskują.  Następnie trener Malika Boimuradowa przedstawiła pełny zakres  praw i obowiązków dżamoatów, a także przybliżyła uczestnikom szkolenia jak mogą to wykorzystać i jakie korzyści dzięki temu odniosą. Wielu mieszkańców wsi nie wie o możliwości zaproponowania kandydata na członka dżamoatu, który mógłby wpływać na decyzje rady na korzyść swojej społeczności czy walczyć o fundusze podczas zestawiania budżetu. 

Trenerzy Malika Boimuradowa i Kiemiddin Negmatow. fot. Adam Pańczuk


W kolejnej sesji  uczestnicy zostali podzieleni na 6 grup – dwie z nich stanowili mężczyźni - przedstawiciele komitetów mahalli, 4 – członkinie Klubów Kobiet.  Zadaniem panów było określenie,  z jakimi problemami we wsiach i w sprawowaniu władzy  borykają się komitety mahalli, natomiast panie –  jakie trudności występują we współpracy z dżamoatami i  komitetami mahalli. Każda z grup przedstawiła swoje spostrzeżenia i uwagi, które zostały opatrzone komentarzem trenera. Niezwykle ważna okazała się kwestia kompetencji – mieszkańcy wsi nie wiedzą jaki jest zakres władzy danego organu, dlatego często nie uzyskują pomocy, gdyż jej okazanie nie należy do obowiązków danej jednostki.

Na zakończenie szkolenia, podsumowano najważniejsze informacje, zawarte w ustawie „O organach inicjatywy publicznej „ : pełnomocnictwa i obowiązki komitetów mahalli i dżamoatów, a także zachęcali do korzystania ze swoich praw. Przedstawiciele komitetów mahalli i członkinie Klubów Kobiet podkreślali, iż szkolenie poszerzyło ich wiedzę na temat działalności komitetów mahalli i dżamoatów, praw człowieka i, co ważne, problemach z jakimi borykają się mieszkańcy innych kiszlaków. Trenerzy  - Malika Boimuradowa i Kiemiddin Negmatow mają nadzieję, iż udział w szkoleniu znacząco wpłynie i polepszy współpracę komitetów mahalli i Klubów Kobiet, a ich wspólne działania będą bardziej efektywne.


Projekt "Społeczne inicjatywy kluczem do rozwoju tadżyckiej wsi" jest realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w partnerstwie z Association of Scientific and Technical Intelligentsia of Tajikistan.
Poprawiony: środa, 18 listopada 2015 18:25
 
Reklama
Reklama