ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Training Local Civic Activists PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Kertyczak   
środa, 08 czerwca 2011 14:20

Termin realizacji: 2004-2008

Projekt Training Local Civic Activists to szereg wieloletnich działań realizowanych w ramach trzech dotacji pozyskanych od National Endowment for Democracy w latach 2004-2009. Projekty realizowane były przez FED w trzech obwodach Rosji, we współpracy z miejscowymi partnerami.

Cele projektu:

 • Promocja rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Rosji na poziomie lokalnym.
 • Rozpowszechnienie sfery (zasięgu) krajowej edukacji obywatelskiej oraz szkoleń organizacji pozarządowych w obwodach Rostowskim i Kaliningradzkim (od 2006 również Samarskim) FR.
 • Wsparcie lokalnych rosyjskich edukatorów i aktywistów w poznawaniu, wykorzystaniu, przystosowywaniu i tworzeniu programów nauczania „wg stylu zachodniego” z zakresu edukacji obywatelskiej i innych prodemokratycznych edukacyjnych i szkoleniowych materiałów, modeli i metodologii.
 • Przekazywanie umiejętności w sferze zarządzania NGO, liderstwa młodzieżowego i edukacji obywatelskiej wśród lokalnych aktywistów w Rosji i wg modelu Wschód-Wschód.
 • Wzmocnienie i rozpowszechnienie współpracy i sieciowania demokratycznych edukatorów i aktywistów z Polski i Rosji.


Działania w ramach pierwszej dotacji dedykowane były dla obwodów Rostowskiego i Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, podczas tychże działań udało się jednak zawiązać współpracę również z obwodem Samarskim. W rezultacie, kolejne dwa granty obejmowały już wszystkie trzy regiony. Poszczególne działania i follow-up projektu odbywały się również w innych obwodach.

W ramach projektu prowadziliśmy szkolenia, organizowaliśmy wizyty studyjne, staże, konkursy i inne działania.

Projekt w liczbach:

 • Przeprowadziliśmy 156 szkoleń z edukacji obywatelskiej i kursów trenerskich. Szkolenia prowadzone były w obwodzie Rostowskim (47), Kaliningradzkim (81) oraz w Samarze i sąsiednich obwodach (28). Łącznie w szkoleniach udział wzięły 3362 osoby: liderzy lokalnych NGO, młodzi liderzy, nauczyciele, przewodniczący miejscowych władz i trenerzy.
 • Szkolenia prowadziło 14 trenerów z Polski i 99 z krajów b. ZSRR (11 z Białorusi i Ukrainy oraz 88 z Rosji) - trenerzy przeszkoleni byli w ramach poniższego projektu, lub wcześniejszych prowadzonych przez FED;
 • Staże w Polsce, na Ukrainie i Białorusi zorganizowane dla 73 nauczycieli i liderów NGO z Rosji;
 • Wizyty studyjne w Mołdowie, Azerbejdżanie i Polsce dla 34 uczestników z Rosji.
 • Udział 7 trenerów z Rosji w Szkole letniej EDIT-Net.
 • Udział 5 trenerów z Rosji w innych formach współpracy międzynarodowej
 • Założenie i/lub ciągłe wsparcie i wzmocnienie zespołów trenerskich w Kaliningradzie, Rostowie nad Donem i Samarze.
 • 9 publikacji i 6 manuali trenerskich opublikowanych w ilości ponad 5000 kopii
 • Tygodniowa wizyta studyjna do Polski dla 21 zwycięzców konkursu “Lekcje dobroczynności”, pochodzących z różnych części Rosji

W roku 2011 przeprowadziliśmy pogłębioną ewaluację opisanego projektu, dzięki której mogliśmy podsumować liczbowe i jakościowe rezultaty działań. Przekonaliśmy się jakie znaczenie projekt miał dla beneficjentów na poziomie jednostkowym, organizacyjnym i lokalnym, jakie są jego konkretne rezultaty. Fragmenty raportu ewaluacyjnego (po angielsku) można pobrać z naszej strony internetowej.

Projekt był realizowany we współpracy z partnerami:

Centrum „Młodzież za wolność słowa”,  Kaliningrad
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Prawnej, Rostów nad Donem
Zespół trenerski “Fakel”, Taganrog (obw. Rostowski)
Samarska Regionalna Organizacja Społeczna “Powołże”, Samara
Klub Pedagogiczny “Raduga”, Samara

ned

Projekt był finansowany w ramach dotacji od National Endowment for Democracy z lat 2004, 2006 i 2008.

Poprawiony: wtorek, 16 października 2012 15:26
 
Reklama
Reklama