ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Przekazywanie wiedzy o polskim doświadczeniu decentralizacji jako sposób na promocję Polski wśród opiniotwórczych elit Federacji Rosyjskiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Kertyczak   
niedziela, 04 września 2011 22:19

Od końca kwietnia 2011 roku Fundacja Edukacja dla Demokracji w partnerstwie z Moskiewską Szkołą Badań Politycznych realizuje projekt "Przekazywanie wiedzy o polskim doświadczeniu decentralizacji jako sposób na promocję Polski wśród opiniotwórczych elit Federacji Rosyjskiej".

Celem projektu jest promowanie wśród rosyjskich środowisk opiniotwórczych polskich doświadczeń reform samorządowych ze szczególnym naciskiem na zmiany, które zaszły w ostatnich 20 latach na najniższych szczeblach samorządu lokalnego.

Grupę docelową projektu stanowią słuchacze i absolwenci Moskiewskiej Szkoły Badań Politycznych wokół niej zrzeszeni.

Moskiewska Szkoła Badań Politycznych to założona w 1992 roku niedochodowa organizacja pozarządowa. Działalność MSBP opiera się głównie na prowadzeniu edukacyjnych seminariów przeznaczonych dla przedstawicieli elity politycznej Rosji i innych krmspsajów postkomunistycznych. Słuchacze seminariów nie dostają gotowych politycznych recept – Szkoła stawia na szeroką i otwartą dyskusję na temat bieżących i najbardziej bolesnych problemów. MSBP stwarza możliwość wzięcia udziału w analizie rosyjskiego i zagranicznego doświadczenia dokonywanej przez wiodących światowych ekspertów.
Szkoła nie jest instytucją zaangażowaną ideowo ani politycznie, w związku z czym w szeregach jej ekspertów oraz słuchaczy są ludzie różnych poglądów politycznych, religii oraz narodowości. Zwraca sięmsps jednak uwagę na poziom samoświadomości słuchaczy oraz okazywanie szacunku w stosunku do oponentów. Od momentu powstania do dnia dzisiejszego Szkoła zorganizowała ponad dwieście seminariów w kilkudziesięciu miastach Rosji oraz poza granicami FR. MSBP ma ponad 10 tysięcy absolwentów: posłów, urzędników, prywatnych przedsiębiorców, dziennikarzy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z 57 regionów Rosji, a także Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Bułgarii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgizji, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Mongolii, Serbii, Ukrainy i Estonii. Szkoła realizuje m.in. seminaria w regionach oraz tzw. Seminaria Federalne – skierowane do słuchaczy z terenu całej Federacji Rosyjskiej i stanowiące najważniejsze wydarzenia edukacyjne Szkoły.

Polecamy wywiad z Eleną Niemirowską, założycielką Moskiewskiej Szkoły Badań Politycznych...

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  • uczestnictwo przedstawicieli Fundacji Edukacja dla Demokracji w dwóch Seminariach Federalnych Moskiewskiej Szkoły Badań Politycznych (czerwiec, lipiec 2011 roku);
  • wizyta studyjna 14 osób zajmujących wysokie stanowiska w regionalnych władzach lokalnych Federacji Rosyjskiej oraz ich asystentów/ współpracowników;
  • uczestnictwo dwóch polskich ekspertów w Międzynarodowej Konferencji „Alternatywy Rozwoju Regionalnego” w Wołgogradzie w październiku 2011 roku;
  • uczestnictwo polskiego eksperta w Konferencji „Rozwój społeczności lokalnej: współpraca na poziomie samorząd - organizacje pozarządowe”, która odbędzie się w listopadzie bieżącego roku.

Zobacz zdjęcia z wizyty studyjnej zrealizowanej w ramach projektu...


logo_mszKoordynatorką projektu jest Martyna Kwiatkowska

Projekt jest współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu Promocja wiedzy o Polsce.

Partner w projekcie: Moskiewska Szkoła Badań Politycznych

Poprawiony: wtorek, 16 października 2012 15:25
 
Reklama
Reklama