ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Niezależna gazeta lokalna gwarantem demokracji i samorządności – warsztaty i staże dla dziennikarzy gruzińskiej prasy lokalnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 01 października 2005 00:00

Termin realizacji: 15 sierpnia 2005 – 31 grudnia 2005

Celem projektu było merytoryczne wsparcie redakcji gruzińskich gazet lokalnych w zakresie współpracy dziennikarzy z samorządem, przeciwdziałania korupcji oraz inicjowania akcji społecznych nawiązujących do Milenijnych Celów Rozwoju, jak również wzmocnienie roli i niezależności mediów lokalnych poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych dziennikarzy.

Na program projektu złożyły się:

1. Wizyta studyjna w redakcjach gruzińskich gazet lokalnych - wizyta koordynatora projektu i trenera głównego  w ponad 20 redakcjach gruzińskich gazet lokalnych i regionalnych. Celem wizyt było przede wszystkim poznanie rzeczywistości w jakiej funkcjonują gazety lokalne w Gruzji a także rekrutacja uczestników projektu. Wybrano uczestników – przedstawicieli płatnych gazet niezależnych (nie wydawanych i nie finansowanych przez administrację,  czy partie polityczne), w których informacje lokalne stanowią więcej niż 40% tekstów, zaś powierzchnia reklamowa nie przekracza 50%, które ukazują  się, co najmniej od roku i obejmują zasięgiem nie więcej niż okręg. Ze względu na gruzińską specyfikę do udziału dopuszczono też część gazet zależnych od administracji lokalnej.foto
2. Warsztat dla dziennikarzy gruzińskich gazet lokalnych. „Jak niezależna gazeta lokalna powinna współpracować z lokalną władzą zachowując swoją niezależność?” – to  główny problem, wokół którego zbudowano program warsztatu (Koncepcja gazety lokalnej, współpraca z administracją, wolność prasy). Warsztat odbył się w dniach 23–25 września 2005 w Tbilisi. Poprowadziły go trenerki Fundacji Edukacja dla Demokracji Agnieszka Nowińska i Anna Daniszewska. W seminarium wzięło udział trzynastu dziennikarzy i redaktorów.
3. Staże dla 16 dziennikarzy redakcji gruzińskich gazet lokalnych w polskich redakcjach - tygodniowe staże w Polsce, w 8 redakcjach niezależnych gazet lokalnych (Gwarek, Nowiny Raciborskie, Przełom,
Wiadomości Oławskie, Lokalna, Mazowieckie To i Owo ,Tygodnik Nowodworski, Tygodnik Podhalański). Opiekunowie staży byli zobowiązani do opracowania  wraz ze stażystami planu akcji społecznej, którą stażyści przeprowadzą wspólnie z samorządem na swoim terenie. Stażyści przy współpracy z opiekunem stażu zaplanowali akcje dotyczące Milenijnych Celów Rozwoju m.in. ochrony środowiska, profilaktyki HIV/AIDS, zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym …), a także dziennikarskiego śledztwa w sprawie dotyczącej niejasnych działań samorządu. Efektem tych akcji były publikacje w gruzińskich gazetach lokalnych.  Opiekunowie byli również odpowiedzialni za zorganizowanie i odbycie spotkań dziennikarzy prasy gruzińskiej z przedstawicielami:
a) władzy  samorządowej (burmistrzowie, przedstawiciele rady miejskiej).  Tematem spotkań była rola gazety lokalnej w budowie demokracji. Przedstawiciele władzy lokalnej lub wyznaczeni przez nich urzędnicy omówili prowadzone przez gminy programy proekologiczne i programy profilaktyki zdrowotnej. foto
b) przedstawicielami organizacji pozarządowych współpracujących   z samorządami (TPD, Koła Dzieci Niepełnosprawnych, PCPR…), odwiedzili ośrodki samorządowe i pozarządowe wspomagające ubogich np. ośrodki pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej. Poznali zasady współpracy tych ośrodków z lokalną prasą.
4. Wydanie w formie elektronicznej publikacji podsumowującej projekt (w jęz. rosyjskim) - Publikacja zawiera opis projektu realizowanego w Gruzji oraz przygotowane przez uczestników projektu materiały dotyczące planowanych i przeprowadzonych akcji społecznych.

Dzięki uczestnictwie w warsztacie uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności oraz korzystali z doświadczenia polskich dziennikarzy w zakresie: sposobów wzmacniania pozycji gazety lokalnej w społeczeństwie lokalnym, możliwości i sposobów kontrolowania działań samorządu, współpracy z samorządem lokalnym, planowania i realizacji akcji społecznych.

Dziennikarze w ankietach ewaluacyjnych bardzo pozytywnie ocenili szkolenie i napisali, że radością uczestniczyliby w kolejnych seminariach poświęconych  przede wszystkim.: zarządzaniu, pozyskiwaniu funduszy, reklamie.

Staże w redakcjach polskich gazet lokalnych pozwoliły uczestnikom projektu poznać zasady funkcjonowania i sposoby organizacji pracy w redakcjach polskich niezależnych gazet lokalnych, poznać doświadczenia samorządów i polskich organizacji pozarządowych dotyczące współpracy z gazetami, szczególnie w zakresie współpracy podczas organizowania akcji społecznych i obywatelskich,

Polskie gazety lokalne z dużym zainteresowaniem włączyły się w przygotowanie staży i realizację projektu oceniają pozytywnie, o czym świadczą publikacje o projekcie jakie ukazały się na ich łamach.

Uczestnicy wraz z polskimi dziennikarzami zaplanowali akcje społeczne, które przeprowadzili w Gruzji. Siedem osób zrealizowało akcje w wymaganym terminie i przesłało informacje na ten temat. Pozostałe osoby planują przeprowadzenie akcji w późniejszym terminie.

Koordynatorką projektu była Beata Szcześniak.

Projekt zrealizowany w partnerstwie z Caucasus School of Journalism and Media Management (koordynator po stronie gruzińskiej: Lela Blagonravova), dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Poprawiony: wtorek, 16 października 2012 15:24
 
Reklama
Reklama