ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Grupy Lokalnych Inicjatyw w zachodnich rejonach Azerbejdżanu (Samuch i Kazach) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Kertyczak   
poniedziałek, 28 maja 2012 10:55

Termin realizacji: 8.04.2012-31.12.2012

Projekt był realizowany w 8 wioskach Qovlar-sari, Sariqamish, Lek, Qirmizi samux, Chayli-kommuna, Qarapapaq, Xanliqlar, Dash salahli z 2 rejonów zachodniego Azerbejdżanu, w których dzięki kilkuletniej pracy naszego partnera – „Young Leaders” – działają Grupy Lokalnych Inicjatyw, będące nieformalnymi grupami obywatelskimi działającymi na rzecz rozwoju lokalnego. Grupy te od momentu powstania, w ostatnich 2 latach przeszły szereg szkoleń tematycznych, a w 2011 r. miały okazję realizować mini-dotacje przyznane przez „Young Leaders”.young_leaders

Nasz projekt miał na celu ustabilizowanie i wsparcie Grup tak, aby wspólnoty, w których działają, były dobrze przygotowane do samodzielnego i długotrwałego rozwoju. Aby do tego doprowadzić przeprowadzono następujące działania:

  • 8 3-dniowych szkoleń dot. aktywizacji lokalnej wzmacniających GLI (tworzenie funduszy lokalnych i praca w grupie)
  • Wybór i przygotowanie grupy polskich ekspertów wspierających GLI w opracowaniu strategii rozwoju i funduszy lokalnych
  • Spotkania robocze dot. strategii i funduszy z udziałem mieszkańców, członków GLI i polskich ekspertów w każdej z wsi objętych projektem
  • Konsultacje miejscowe – bezpośrednie , mailowe i telefoniczne z ekspertami dot. strategii i rozwoju funduszy lokalnych.
  • Opracowanie strategii - planów działania, opublikowanie ich i rozpowszechnienie wśród mieszkańców miejscowości, których dotyczą

W ramach projektu, równolegle do działań rozwojowych w Azerbejdżanie, zrealizowano w Polsce komponent edukacji globalnej - pod adresem e-globalna.edu.pl stworzone zostało elektroniczne repozytorium materiałów dot. EG, zawierające materiały dot. kraju i tematyki projektu.

Koordynatorką projektu była Anna Kertyczak.

Projekt realizowany był w partnerstwie z "Young Leaders" Education-Training and Development Public Union («Эянъ Лидерляр» Тящсил-Тялим вя Инкишаф Иътимаи Бирлийи), Gandża, Azerbejdżan

Zobacz kilka zdjęć z realizacji projektu...

pp

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

Poprawiony: wtorek, 12 lutego 2013 14:35
 
Reklama
Reklama