ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Sharing V4 Experience of the EU Integration: Technical Assistance in the Areas of Legislation Reform and Cooperation with Non-Governmental Organizations PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Kertyczak   
wtorek, 26 czerwca 2012 10:08

Termin: 1 luty 2011 - 31 stycznia 2012

Głównym celem projektu było wzmocnienie pozycji gruzińskiego społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie zdolności organizacyjnych lokalnych organizacji pozarządowych we współpracy z krajami wyszehradzkimi.

Do kluczowych zagadnień tego projektu należało wzmacnianie współpracy w ramach sektora społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji, a także rozwój długoterminowego partnerstwa między organizacjami pozarządowymi i administracją lokalną, w celu stworzenia kompleksowej bazy dla wspierania procesów decentralizacji. Kolejnym celem było podniesienie umiejętności w zakresie monitoringu i rzecznictwa organizacji pozarządowych w Gruzji. Projektu miał na celu również przyczynić się do budowy sieci (networking) i międzysektorowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także dywersyfikacji środków finansowych w celu uzyskania stabilności finansowej, lepszej przejrzystości i skuteczności gruzińskich NGO.

Uczestnicy projektu - przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz urzędnicy administracji lokalnej zdobywali kompleksową wiedzę poprzez udział w wyjazdach studyjnych do Węgier i Słowacji w maju, oraz do Polski i Czech we wrześniu. W listopadzie 2011-styczniu 2012 eksperci z krajów wyszehradzkich prowadzili specjalistyczne szkolenia wzmacniające organizacje uczestniczące w projekcie, poruszane zagadnienia to: media, nowoczesne technologie, networking, pozyskiwanie środków.visegrad

Na zakończenie projektu w styczniu 2012 w Tbilisi odbył się okrągły stół z udziałem uczestników projektu, przedstawicieli ambasad krajów wyszehradzkich, organizacji realizujących projekt oraz donorów wspierających organizacje pozarządowe w Gruzji.

Koordynatorką projektu była Martyna Michalik

Wsparcie finansowe projektu: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Organizacje realizujące projekt:
Foundation for Development of Democratic Rights (DemNet Węgry),
DEMAS (Czechy)
PONTIS Foundation (Słowacja)
Fundacja Edukacja dla Demokracji (Polska)
Civitas Georgica (Gruzja)

demnetdemaspontisfedcivitas_ge

Poprawiony: wtorek, 12 lutego 2013 13:39
 
Reklama
Reklama