ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Zakaukazie- Polska: Działamy razem. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Kertyczak   
środa, 27 czerwca 2012 18:56

Projekt Zakaukazie – Polska: Działamy razem składał się z trzech części i nastawiony był na współpracę między Polską a Azerbejdżanem, Gruzją i Armenią.

Część II  Armenia - Polska

Terminy: listopad-grudzień 2003

Najważniejszymi celami partnerskiego projektu z Armenią były inicjowanie wzajemnych kontaktów i przygotowanie bazy dla wymiany międzynarodowej i współpracy w formie projektów prowadzących do tworzenia i umacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz do rozszerzenia działań mających na celu obronę praw człowieka; a także promowanie aktywności młodych ludzi w swoich krajach, regionach.

W ramach projektu odbyły się 2 wzajemne wizyty studyjne Polska-Armenia (po 10 uczestników z każdej strony - liderzy polityczni, działacze NGO, niezalezni dziennikarze oraz naukowcy w wieku do 30 lat), a także warsztaty o tolerancji i pokojowym rozwiązaniu konfliktów oraz dyskusje o konieczności i sposobach współpracy regionalnej na Zakaukaziu.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Millennium Association for Education and Research, Erywań (Armenia).


Część III  Gruzja - Polska

Terminy: sierpień 2004

Projekt Zakaukazie – Polska: Działamy razem składał się z trzech części i nastawiony był na współpracę między Polską a Azerbejdżanem, Gruzją i Armenią.

Celem przedsięwzięcia było zainicjowanie i przygotowanie bazy dla wzajemnych kontaktów, wymiany międzynarodowej i współpracy w formie projektów pomiędzy Polską i Gruzją. Dla realizacji tego celu podjęto dwa rodzaje działań: 2 wzajemne wizyty studyjne oraz zaplanowanie wspólnych aktywności w różnych dziedzinach.

Dziesięcioosobowa grupa młodych przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji naukowych z Gruzji uczestniczyła w Polsce w siedmiodniowej wizycie studyjnej. Uczestnicy zostali wybrani i rekomendowani przez United Nations Association of Georgia z Tbilisi. Podczas pobytu w Polsce goście uczestniczyli w ponad 18 spotkaniach m.in. z działaczami organizacji pozarządowych, przedstawicielami władz państwowych, instytucji naukowych oraz niezależnych mediów.

Spotkania stworzyły okazje do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat przebiegu transformacji ustrojowej w Polsce, działalności trzeciego sektora, możliwości współpracy organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Grupa z Gruzji zapoznała się z funkcjonowaniem polskich instytucji w Warszawie oraz w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Dzięki temu goście mieli okazję porównać warunki w stolicy jak i w innych miastach.

Ostatniego dnia pobytu odbył się warsztat dla polskich i gruzińskich uczestników projektu „Zakaukazie – Polska: Działamy Razem”. Celem spotkania było zaplanowanie przyszłych działań – szczególnie w zakresie realizacji czwartego etapu projektu – Szkoły Tolerancji.

Projekt był realizowany w partnerstwie z United Nations Association of Georgia, Tbilisi.

Koordynatorką obu części projektu była Beata Szcześniak

Projekty sfinansowano z  Programu Wschód-Wschód Fundacji im. Stefana Batorego.

Poprawiony: wtorek, 12 lutego 2013 14:10
 
Reklama
Reklama