ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Polska współczesna - od "Solidarności" do samorządności PDF Drukuj Email
Wpisany przez Martyna Kwiatkowska   
czwartek, 11 października 2012 12:32

O projekcie

Cele

  • Zapoznanie uczestników projektu z ideą i mechanizmami polskiej reformy samorządowej (w tym: rozwój regionalny, współpraca samorządów z NGO), z polskimi przykładami edukacji obywatelskiej.
  • Przedstawienie szerokiemu gronu słuchaczy MSBP historii powstania i działalności.
  • Wprowadzenie Polski, polskich doświadczeń oraz polskiego grona eksperckiego w krąg zainteresowań merytorycznych inteligencji rosyjskiej zrzeszonej wokół Moskiewskiej Szkoły Badań Politycznych, która stanowi ważny ośrodek formacyjny i opiniotwórczy dla liderów przemian społecznych na terytorium całej Federacji Rosyjskiej.


Grupa docelowa
Grupę docelową projektu stanowią słuchacze i absolwenci Moskiewskiej Szkoły Badań Politycznych wokół niej zrzeszeni.

Moskiewska Szkoła Badań Politycznych to założona w 1992 roku niedochodowa organizacja pozarządowa. Działalność MSBP opiera się głównie na prowadzeniu edukacyjnych seminariów przeznaczonych dla przedstawicieli elity politycznej Rosji i innych krajów postkomunistycznych. Słuchacze seminariów nie dostają gotowych politycznych recept – Szkoła stawia na szeroką i otwartą dyskusję na temat bieżących i najbardziej bolesnych problemów. MSBP stwarza możliwość wzięcia udziału w analizie rosyjskiego i zagranicznego doświadczenia dokonywanej przez wiodących światowych ekspertów.

Szkoła nie jest instytucją zaangażowaną ideowo ani politycznie, w związku z czym w szeregach jej ekspertów oraz słuchaczy są ludzie różnych poglądów politycznych, religii oraz narodowości. Zwraca się jednak uwagę na poziom samoświadomości słuchaczy oraz okazywanie szacunku w stosunku do oponentów.

Od momentu powstania do dnia dzisiejszego Szkoła zorganizowała ponad dwieście seminariów w kilkudziesięciu miastach Rosji oraz poza granicami FR. MSBP ma ponad 10 tysięcy absolwentów: posłów, urzędników, prywatnych przedsiębiorców, dziennikarzy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z 57 regionów Rosji, a także Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Bułgarii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgizji, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Mongolii, Serbii, Ukrainy i Estonii. Szkoła realizuje m.in. seminaria w regionach oraz tzw. Seminaria Federalne – skierowane do słuchaczy z terenu całej Federacji Rosyjskiej i stanowiące najważniejsze wydarzenia edukacyjne Szkoły.Historia współpracy


Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych od 2010 roku przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Moskiewską Szkołą Badań Politycznych mających na celu wymianę doświadczeń pomiędzy polskimi i rosyjskimi specjalistami (przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, dziennikarze, wykładowcy uczelni wyższych, socjologowie, politolodzy, etc.).

Międzynarodowa Konferencja „Polska, Rosja, Partnerstwo Wschodnie – perspektywy współpracy”, która odbyła się w 2010 roku była pierwszym wspólnie zrealizowanym przez FED i MSBP projektem.

W 2011 roku w ramach projektu "Przekazywanie wiedzy o polskim doświadczeniu decentralizacji jako sposób na promocję Polski wśród opiniotwórczych elit Federacji Rosyjskiej" gościliśmy w Polsce grupę 15 absolwentów Moskiewskiej Szkoły Badań Politycznych. Wizyta studyjna odbyła się w dniach 13-19 listopada 2011 roku. W ramach wizyty odwiedziliśmy Warszawę, Lublin i Leżajsk. Wrażenia uczestników wizyty studyjnej dostępne są na osobnej podstronie.

Ponadto w październiku 2011 roku pani Agnieszka Wyczarska i pan Mariusz Sagan wystąpili podczas II Międzynarodowej Konferencji „Scenariusze Rozwoju Regionalnego” w Wołgogradzie (Federacja Rosyjska).

Pod koniec listopada 2011 roku w Niżnym Nowogrodzie odbyła się konferencja „Rozwój społeczności lokalnej: współpraca na poziomie samorząd – organizacje pozarządowe”, w której udział wzięła pięcioosobowa delegacja polskich ekspertów.

Projekt był współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu Promocja wiedzy o Polsce.

Od 2011 roku przedstawiciele oraz współpracownicy Fundacji Edukacja dla Demokracji regularnie uczestniczą w Seminariach Federalnych, regionalnych oraz zagranicznych organizowanych przez Moskiewską Szkołę Badań Politycznych.


Koordynatorka projektu: Martyna Kwiatkowska


Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych RP w ramach programu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2012".

Projekt współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu „Przemiany w Regionie" – RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.Projekt współfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Study Tours to Poland, którego administratorem jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

pafw

kew


stp


Poprawiony: wtorek, 12 lutego 2013 13:49
 
Reklama
Reklama