ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Współpracujemy! Polsko-królewiecka współpraca transgraniczna (2013) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tadeusz Rudzki   
czwartek, 13 czerwca 2013 13:45

Termin realizacji: 6.05.2013 – 30.11.2013

Cel projektu: wzmacnianie i rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi z okręgu królewieckiego i Polski (z priorytetem dla woj. warmińsko-mazurskiego).

Projekt adresowany do organizacji społecznych z Polski i Okręgu Królewieckiego. Uczestnikami projektu będą przedstawiciele organizacji działających w różnych obszarach tematycznych, które mają już swój dorobek, najpewniej o lokalnej lub regionalnej skali oddziaływania, i chciałyby dzielić się swym doświadczeniem oraz poszerzać zakres swojego działania o współpracę transgraniczną.


Działania projektu:
Warsztat dla polskich i kaliningradzkich organizacji pozarządowych - trzydniowe warsztaty dla uczestników z Polski i Rosji (obwód kaliningradzki). Program warsztatów będzie poruszała następujące zagadnienia:
- elementy komunikacji międzykulturowej z ukierunkowaniem na kraje, których dotyczy projekt;
- uczymy się wzajemnie od siebie – poznanie uwarunkowań prawnych, kulturowych, społecznych, ekonomicznych, politycznych obu krajów, które mogą wpływać na współpracę;
- budowanie partnerstwa (czym jest partnerstwo, jakimi wartościami się kierujemy, na co zwracać uwagę, co jest dla nas ważne, komunikacja w partnerstwie);
- przykłady dobrej współpracy polsko-kaliningradzkiej;
- projekt: od idei do praktyki – grupa docelowa, analiza sytuacji i potrzeb, cele, działania, rezultaty, ewaluacja;
- potencjalne źródła finansowania działań polsko-kaliningradzkich.

Wizyta studyjna dla uczestników z obwodu kaliningradzkiego - dla uczestników z obwodu kaliningradzkiego przed warsztatami zostanie zorganizowana wizyta studyjna w woj. warmińsko-mazurskim prezentująca te organizacje pozarządowe, które już realizowały projekty z obwodem kaliningradzkim. Zaprezentujemy działania dotyczące m.in.: ochrony dziedzictwa kulturowego regionu, inicjatywy wspierające osoby niepełnosprawne, organizacje zajmujące się ochroną przyrody i stowarzyszenia agroturystyczne, organizacje aktywne w obszarze edukacji i współpracy ze szkołami.

Partnerstwo
Po wspólnym warsztacie aż do listopada uczestnicy będą pracowali w zespołach, będzie możliwość spotkania się – tym razem w kraju partnera. Chcemy, aby spotkanie w kaliningradzkiej organizacji pozarządowej było okazją do wspólnego dopracowania wniosków projektowych. Polscy partnerzy będą mogli poznać warunki pracy partnera w Kaliningradzie.

Organizatorzy
Realizatorem projektu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji, która prowadzi działania projektowe w Kaliningradzie od kilkunastu lat. Nasze dotychczasowe działania polegały przede wszystkim na szkoleniach kierowanych do działaczy organizacji obywatelskich i nauczycieli. Wspieraliśmy również działania nastawione na rozwój kontaktów pomiędzy polskimi i królewieckimi organizacjami („Atlas organizacji pozarządowych obwodu kaliningradzkiego”, system INFRUST, wizyty studyjne w roku 2004 dla polskich organizacji pozarządowych do Kaliningradu).

Naszym partnerem jest Kaliningradzka Regionalna Młodzieżowa Społeczna Organizacja Centrum „Młodzież za Wolność Słowa” - organizacja podejmująca różnego rodzaju inicjatywy wspierające obywatelską i społeczną aktywność młodych mieszkańców obwodu kaliningradzkiego. Wspiera również szkoły w zakresie edukacji obywatelskiej i innych działań na rzecz budowania otwartego środowiska szkolnego.

Koordynatorką projektu jest Aleksandra Kujawska.
Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013”.Poprawiony: czwartek, 13 czerwca 2013 14:39
 
Reklama
Reklama