ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Pierwsze kroki w profesjonalizacji młodych organizacji tunezyjskich PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ola Kujawska   
czwartek, 20 marca 2014 09:28

Pierwsze kroki w profesjonalizacji młodych organizacji tunezyjskich - wspieramy tunezyjskie organizacje pozarządowe działające na wschodzie i północy Tunezji. Geograficznie projekt jest adresowany do organizacji, które działają w następujących miastach: Bizerte, Tunis, Ben Arous, Ariana, Manouba, Zaghouan, Nabeul, Sousse, Kairouan, Monastir, Mahdia – na tym terenie znajduje się ponad 60% organizacji trzeciego sektora. Dla przedstawicieli NGOs zorganizujemy warsztat poruszający zagadnienia dotyczące umiejętności liderskich, planowania pracy w organizacji pozarządowej, zarządzania zespołem. Dla 10 najaktywniejszych uczestników warsztatu zorganizujemy wizytę studyjna w Polsce. Program wizyty zakłada spotkania i rozmowy w polskich organizacjach pozarządowych, które promują postawę kultury obywatelskiej wśród polskiej młodzieży. Po wizycie w Polsce zadaniem każdego uczestnika będzie praktyczne wykorzystanie nabytych wiedzy i umiejętności poprzez opracowanie rocznego planu działania organizacji, w której pracuje. W wyniku projektu powstanie 10 planów rocznych działania 10 organizacji pozarządowych.

Warsztat dla liderów tunezyjskich organizacji pozarządowych. Celem warsztatu będzie wzmocnienie umiejętności liderskich, organizacyjnych i planowania u przedstawicieli organizacji pozarządowych. Będzie on również okazją do diagnozy problemów, z którymi borykają się tunezyjskie organizacje. Główne bloki tematyczne warsztatu:
1. Umiejętności liderskie – jak je wykorzystać w organizacji pozarządowej; rola lidera w organizacji pozarządowej, mechanizmy rządzące funkcjonowaniem grupy społecznej. Dynamika grupy.
2. Planowanie pracy w organizacji pozarządowej - metody planowania pracy zespołu; wyznaczanie i hierarchizacja celów, techniki planowania i organizacji pracy, priorytetyzowanie.

Wizyta studyjna
Planujemy, że wizyta studyjna odbędzie się w Warszawie. Program wizyty zakłada spotkania i rozmowy w polskich organizacjach pozarządowych, które z racji na charakter i zakres prowadzonych działań muszą dokładnie opracować i realizować plany działalności. Ich zadaniem będzie pokazanie doświadczenia dotyczącego opracowania strategii działania organizacji oraz zaplanowania jej roczne działalności. Wizyta studyjna będzie również okazją do odwiedzenia tych organizacji, które promują postawę kultury obywatelskiej wśród polskiej młodzieży, promująca różne formy aktywności obywatelskiej oraz tych, które do swojej działalności angażują wolontariuszy. W czasie wizyty planujemy jeden dzień warsztatowy – 10 godzin szkoleniowych blok dotyczący zarządzania zespołem – motywy pracy w organizacji pozarządowej, delegowanie zadań, motywowanie osób zaangażowanych w działalność organizacji, współpraca z wolontariuszami. Ostatnie pół dnia wizyty będzie poświęcone na podsumowanie odbytych spotkań oraz sesję ewaluacyjną.

Roczne plany działania
Po spotkaniach z praktykami podczas wizyty studyjnej oraz po warsztacie wzmacniającym umiejętności współpracy, planowania, zarządzania zespołem, działacze organizacji pozarządow1ej będą mieli okazję na praktykę w swoich organizacjach. Zadaniem każdego uczestnika będzie opracowanie rocznego planu działania organizacji, w działalność której jest zaangażowany. Uczestnik wraz z zespołem swojej organizacji szczegółowo określą zasoby swojej organizacji zaplanują działania oraz podzielą odpowiedzialność za wykonanie danego zadania. Opracowując roczny plan działania organizacji, uczestnicy będą musieli wykorzystać wiedzę i umiejętności z działań w Polsce: wspólnie zaplanują plan pracy na rok 2015, opracują podział zadań, szczegółowo określą zakres obowiązków każdego członka organizacji.

Podsumowanie projektu
Będzie to telekonferencja, w której wezmą udział uczestnicy warsztatu w Sousse, wizyty studyjnej w Polsce oraz tunezyjski i polski koordynator projektu. Celem telekonferencji jest z jednej strony ewaluacja projektu wspólnie z grupą uczestników: przedstawione zostaną wyniki ewaluacji przeprowadzonych warsztatów, zostanie omówiona ewaluacja wizyty studyjnej, uczestnicy podzielą się zdobytym doświadczeniem. Na spotkaniu przedstawione zostaną również efekty samodzielnej pracy uczestników projektu: wymiana doświadczeń dotycząca planowania pracy zespołu, zakres wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w Polsce. Spotkanie będzie prowadzone w języku tunezyjskim/francuskim. Zebrane efekty w postaci rocznych planów działania (w językach tunezyjskim i francuskim) zostaną opisane na stronach organizacji zaangażowanych w realizację projektu.

Partner projektu


Partnerem w projekcie jest Tunisian Youth Development Academy (Académie Jeunesse Tunisie de Développement) – organizacja, którą kieruje Moez Srihi.

Tunisian Youth Development Academy zarejestrowana czerwcu 2011 roku. Moez Srihi jest jednym z wykształconych w Polsce trenerów w ramach projektu projekt „Trenerzy transformacji motorem przemian w Tunezji” (projekt FED i FRDL Szczecin, 2012).Poprawiony: czwartek, 05 lutego 2015 10:39
 
Reklama
Reklama