ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Poriv – rozwój szlaków kulturowych (2014) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tadeusz Rudzki   
wtorek, 06 maja 2014 09:03

Fundacja Edukacja dla Demokracji jest partnerem projektu „Poriv – rozwój szlaków kulturowych”, realizowanego przez bułgarskie organizacje pozarządowe: Fundację Społeczna Inicjatywa dla Lokalnego Rozwoju, Stowarzyszenie LARGO oraz Centrum Kultury Bratstvo 1869. Celem projektu jest wzmocnienie procesu zapobiegania dyskryminacji i zapewnienie równego dostępu do społecznych zasobów poprzez poszukiwanie i zastosowanie dobrych europejskich praktyk, jak również budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Polsce i w Bułgarii. Podjęte są działania na rzecz zwiększenia publicznej świadomości na temat dyskryminacji oraz ukazania mechanizmów i modeli, które pomogą zapobiec nierównemu traktowaniu poszczególnych osób i grup.

Projekt zakłada wsparcie organizacji pozarządowych w prowincji Kiustendił w Bułgarii w budowaniu trwałych partnerstw na poziomie lokalnym wraz z integracją osób z różnych środowisk (ze szczególnym uwzględnieniem grup narażonych na wykluczenie) poprzez zastosowanie metody rozwoju szlaków kulturowych. Szlaki kulturowe powstające wokół obiektów dziedzictwa kulturowego są wynikiem pracy i zaangażowania wszystkich podmiotów zobowiązanych do ich budowania i promocji. Wytyczenie szlaków kulturowych przyczynia się zatem do pobudzania i promowania aktywności społecznej i rozwoju lokalnego.

Fundacja Edukacja dla Demokracji od kilku lat realizuje działania mające na celu rozwój szlaków kulturowych w Polsce i w Białorusi. Poprzez przekazanie potrzebnej wiedzy i kompetencji pomaga poszczególnym organizacjom w wytyczaniu szlaków z uwzględnieniem lokalnych warunków. Więcej informacji można znaleźć na stronie drogibaroku.org.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  • Organizacja wizyty studyjnej w Warszawie i we Wrocławiu dla przedstawicieli bułgarskich organizacji w celu podzielenia się doświadczeniami związanym z tworzeniem szlaków kulturowych, prowadzeniem działalności edukacyjnej służącej krzewieniu idei demokracji, przeciwdziałaniu dyskryminacji i równemu traktowaniu grup i osób.
  • Promowanie dobrych praktyk poprzez wydanie broszury opisującej polskie doświadczenie pracy nad szlakami kulturowymi i wnioski ze spotkań na temat rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i szlaków kulturowych prowadzonych przez Fundację Edukacja dla Demokracji dla przedstawicieli bułgarskich organizacji z prowincji Kiustendił.
  • Organizacja warsztatów dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z prowincji Kiustendił na temat pogłębionej analizy działalności organizacji III sektora w ich regionie.
  • Organizacja szkoleń z zakresu praw człowieka oraz metody rozwoju szlaków kulturowych dla przedstawicieli organizacji z prowincji Kiustendił. Szkolenia poprowadzą trenerzy Fundacji Edukacja dla Demokracji
  • Stworzenie harmonogramu działań pozwalających na wytyczenie szlaku kulturowego w prowincji Kiustendił.


Więcej informacji o projekcie można znaleźć na poświęconej mu stronie internetowej poriv.eu.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
Europejskiego Funduszu Społecznego.

PORIV Project (Support for Equal Opportunities) Contract BG051PO001-7.0.07-0247-C0001
Grant Scheme BG051PO001-7.0.07 Without Borders – Component 1 – Phase 2

Poprawiony: czwartek, 05 lutego 2015 10:39
 
Reklama
Reklama