Samorządność i obywatelskość - doświadczenie współpracy polskich i rosyjskich liderów Drukuj
Wpisany przez Tadeusz Rudzki   
wtorek, 20 maja 2014 13:17

Projekt „Samorządność i obywatelskość - doświadczenie współpracy polskich i rosyjskich liderów” jest realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w partnerstwie z Moskiewską Szkołą Edukacji Obywatelskiej (MSEO) w terminie od 15 kwietnia do 30 listopada 2014 roku.

W ramach zaplanowanych działań sześciu przedstawicieli polskich środowisk opiniotwórczych weźmie udział w dwóch tygodniowych seminariach federalnych MSEO w Golicyno pod Moskwą. Sześciu polskich ekspertów związanych z samorządem lokalnym i III sektorem wygłosi wykłady na 3 seminariach regionalnych MSEO w Ufie, Irkucku oraz Wołgogradzie. Jesienią 2014 roku podczas ośmiodniowej wizyty w Warszawie, Lublinie i okolicach piętnastu przedstawicieli opiniotwórczych środowisk z różnych regionów Federacji Rosyjskiej zapozna się z ideami i mechanizmami reformy samorządowej, transformacji gospodarczej i społecznej (przede wszystkim kulturalnej) oraz dziedzictwa narodowego i wielokulturowego w Polsce.

Grupę adresatów projektu stanowią słuchacze i absolwenci Moskiewskiej Szkoły Edukacji Obywatelskiej wokół niej zrzeszeni.


Moskiewska Szkoła Edukacji Obywatelskiej (do 2013 roku Moskiewska Szkoła Badań Politycznych) to założona w 1992 roku przy wsparciu Rady Europy niedochodowa organizacja pozarządowa.

Działalność MSEO opiera się głównie na prowadzeniu edukacyjnych seminariów przeznaczonych dla przedstawicieli elity politycznej, społecznej i gospodarczej Rosji i innych krajów postkomunistycznych. Słuchacze seminariów nie dostają gotowych politycznych recept – Szkoła stawia na szeroką i otwartą dyskusję na temat bieżących i najbardziej bolesnych problemów. MSEO stwarza możliwość wzięcia udziału w analizie rosyjskiego i zagranicznego doświadczenia dokonywanej przez wiodących światowych ekspertów.

Szkoła nie jest instytucją zaangażowaną ideowo ani politycznie, w związku z czym w szeregach jej ekspertów oraz słuchaczy są ludzie różnych poglądów politycznych, religii oraz narodowości. Zwraca się jednak uwagę na poziom samoświadomości słuchaczy oraz okazywanie szacunku w stosunku do oponentów.

Od momentu powstania do dnia dzisiejszego Szkoła zorganizowała ponad dwieście seminariów w kilkudziesięciu miastach Rosji oraz poza granicami FR. W seminariach wzięło udział ponad 15 500 słuchaczy: posłów, urzędników, prywatnych przedsiębiorców, dziennikarzy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z praktycznie wszystkich podmiotów Federacji Rosyjskiej. W działalność Szkoły zaangażowane jest również większość państw europejskich (cykliczna współpraca z m.in.: Niemcami, Francją, Norwegią, Finlandią, Szwecja, Hiszpanią, Polską). Ponadto, przy wsparciu Rady Europy powstało 19 tzw. „narodowych” szkół funkcjonujących podobnie do MSEO w Europie Środkowej oraz krajach byłego ZSRR. Delegacje z tych szkół (na przykład z: Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Bułgarii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgizji, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Mongolii, Serbii, Ukrainy i Estonii) regularnie biorą udział w seminariach MSEO oraz korzystają z materiałów, w tym video, przygotowywanych przez MSEO i publikowanych na ich stronie domowej.

Projekt realizowany od 15 kwietnia do 30 listopada 2014 roku
Fundacja Edukacja dla Demokracji – lider projektu
Koordynatorka z ramienia FED: Martyna Kwiatkowska
Moskiewska Szkoła Edukacji Obywatelskiej – partner w projekcie
Koordynatorka z ramienia MSEO: Yulia Lebedeva
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Moskiewską Szkołą Edukacji Obywatelskiej.
Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014”.Poprawiony: piątek, 06 lutego 2015 10:57