ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Polsko-rosyjskie inicjatywy pozarządowe (2014) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Kertyczak   
czwartek, 12 czerwca 2014 21:48

Projekt „Polsko-rosyjskie inicjatywy pozarządowe” obejmuje działania informacyjne dotyczące współpracy polsko-rosyjskiej w jej wymiarze społecznym oraz wsparcie organizacji pozarządowych w nawiązywaniu polsko-rosyjskich partnerstw. Celem projektu jest zintensyfikowanie polsko-rosyjskiej współpracy pozarządowej oraz na zwiększenie jakości polsko-rosyjskich partnerstw NGO.

Działania informacyjne będą obejmowały szereg internetowych publikacji, w tym: wywiadów ze znanymi polskimi i rosyjskimi działaczami pozarządowymi, artykułów pokazujących ciekawe przykłady wspólnych polsko-rosyjskich inicjatyw, lub ukazujące problemowo współpracę polsko-rosyjską. Istotnym elementem będzie też prezentacja na temat dobrych praktyk współpracy międzynarodowej wygłoszona przez przedstawiciela FED na letnim seminarium federalnym Moskiewskiej Szkoły Badań Politycznych.

Kluczowym komponentem projektu będzie wsparcie rozwoju współpracy polsko-rosyjskiej na poziomie społecznym poprzez pomoc w inicjowaniu partnerstw projektowych pomiędzy organizacjami pozarządowymi z obu krajów oraz ich wsparcie w przygotowaniu ciekawych propozycji wspólnych działań. W ramach projektu przedstawiciele 10 polskich i 10 rosyjskich NGO zainteresowanych nawiązaniem partnerstwa międzynarodowego weźmie udział w warsztatach „Budujemy partnerstwo”.  Warsztaty będą stanowiły okazję do nawiązania partnerstw polskich i rosyjskich organizacji pozarządowych na podstawie ich obszarów działalności i pomysłów na wspólne projekty. Następnie polscy uczestnicy szkolenia otrzymają możliwość ubiegania się o grant wyjazdowy – dofinansowanie wyjazdu zapoznawczego do partnera z Rosji. Uczestnicy, którzy zrealizują wizyty zapoznawcze, ponownie spotkają się z organizacjami rosyjskimi na warsztatach poświęconych dopracowaniu wspólnej koncepcji projektu jesienią 2014.

W wyniku realizacji projektu zostanie przygotowanych ok.  5 polsko-rosyjskich projektów, mających szanse na realizację w przypadku pozyskania dofinansowania na ten cel.


Projekt jest realizowany w partnerstwie z Moskiewską Szkołą Edukacji Obywatelskiej.
Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014”.


Poprawiony: czwartek, 05 lutego 2015 10:44
 
Reklama
Reklama