ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Polska i Białoruś na Via Regia (2014) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tadeusz Rudzki   
poniedziałek, 14 lipca 2014 09:41

Termin realizacji: 1 lipca 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

W 2014 roku kontynuujemy prowadzone od 2013 roku działania w ramach projektu „Polska i Białoruś na Via Regia”, mające na celu promowanie współpracy polskich i białoruskich instytucji kultury oraz instytucji naukowych na rzecz upowszechnienia i ochrony dziedzictwa kulturowego. Tematem wiodącym projektu jest architektura baroku wileńskiego jako główna atrakcja kulturowa obszaru białoruskiej części Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz bezpośredni dowód transferu myśli artystycznej wzdłuż Via Regia.

W ramach projektu 30 przedstawicieli białoruskich muzeów i instytucji kultury weźmie udział w warsztatach „Rozwój lokalny na szlakach kulturowych” w Mirze i w Nieświeżu, podczas których pogłębią oni swoją wiedzę na temat szlaków kulturowych jako sposobu na stymulowanie rozwoju lokalnego oraz poznają polskie przykłady dobrych praktyk w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym.

9 aktywnych uczestników warsztatów, gotowych do zaangażowania się w dalszą pracę na rzecz projektu weźmie udział w tematycznej wizycie studyjnej do Polski. Podczas wizyty zapoznają się oni z dobrymi praktykami w zakresie polskich wzorców i doświadczeń w obszarze budowy i realizacji szlaków kulturowych, poznają metody aktywnej promocji dziedzictwa kulturowego, przykłady nowoczesnych działań muzealnych oraz wykorzystania europejskiej sieci szlaków kulturowych w celu promocji dziedzictwa lokalnego.

Po powrocie z wizyty uczestnicy przygotują noty informacyjne na temat tych obiektów szlaku w Białorusi Północno-Wschodniej, które nie weszły w skład zeszłorocznej publikacji i nie zostały umieszczone na stronie projektu. Opracowane noty historyczne oraz dotyczące obecnej dostępności obiektów i aktywności wokół nich posłużą do rozbudowania strony internetowej drogibaroku.org w trzech wersjach językowych. Zostanie również przygotowana wysokiej jakości dokumentacja fotograficzna obiektów leżących na szlaku. Podczas projektu będziemy też kontynuować promocję zeszłorocznej publikacji „Białoruski szlak barokowy. Białoruś Północno-Wschodnia na Via Regia”.

Projekt jest kontynuacją działań lokalnych, realizowanych przez FED od 2008 roku i skierowanych na pobudzanie rozwoju lokalnego w oparciu o dziedzictwo kulturowe baroku na historycznym Śląsku z wykorzystaniem idei szlaków kulturowych.

Koordynatorką projektu jest Natalia Kertyczak.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Zamkiem w Mirze.


Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Wspólne działania polsko - białoruskie oraz dofinansowany ze środków programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Study Tours to Poland, realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.


pafw

stp


Poprawiony: czwartek, 05 lutego 2015 10:37
 
Reklama
Reklama