ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

W stronę demokracji lokalnej w Rosji – wizyty studyjne samorządów lokalnych oraz organizacji obywatelskich z Obwodu Samarskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Kertyczak   
poniedziałek, 02 maja 2011 11:50

Termin realizacji: sierpień - grudzień 2007

W ramach projektu "W stronę demokracji lokalnej w Rosji - wizyty studyjne liderów samorządów lokalnych oraz organizacji obywatelskich z Obwodu Samarskiego" Fundacja Edukacja dla Demokracji zorganizowała pięć tygodniowych wizyt studyjnych dla przedstawicieli samorządu lokalnego i administracji regionalnej oraz organizacji pozarządowych z obwodu samarskiego Federacji Rosyjskiej.

Celem bezpośrednim projektu było budowanie wśród urzędników obwodu samarskiego świadomości przemian, jakie dokonały się w samorządzie terytorialnym w Polsce oraz uświadomienie im roli samorządów w przemianach społeczno-ekonomicznych. Poprzez realizację projektu chcieliśmy również pokazać wybranym rosyjskim urzędnikom standardy pracy administracji wizytapublicznej przyjęte w krajach UE. Wizyty studyjne w Polsce miały być również możliwością na wypracowanie form współpracy samorządów Polski i Rosji oraz podejmowanie przez samorządy rosyjskie współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi.

W ramach zrealizowanego projektu do Polski przyjechało 50 pracowników i członków rad samorządu terytorialnego oraz liderów organizacji pozarządowych obwodu samarskiego. W programie wizyty każdej grupy został zrealizowany blok nt. funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce oraz realizacji i efektów polskiej reformy samorządowej. Program każdej wizyty (prelekcje, spotkania z urzędnikami samorządowymi, wizyty w instytucjach samorządowych i współpracujących z samorządem lokalnym) był ustalany zarówno z naszymi polskimi partnerami, jak i uczestnikami. Asocjacja „Povolzhe” organizowała spotkania przed wyjazdem, aby uczestnicy mogli zaproponować tematy, które ich interesują – listę pytań/tematów otrzymywaliśmy z Samary około 2 tygodnie przed przyjazdem stażystów do Polski. Pozwalało to organizować spotkania na interesujące przyjeżdżających tematy.

Podsumowanie każdej wizyty było publikowane w biuletynie dla samorządowców (każdy w nakładzie 1500 egz.). Biuletyn został rozprowadzony wśród samorządów z regionów: bolszegluszyckiego, bloszeczernigowskiego, chworoslieńskiego i krasnoarmiejskiego obwodu samarskiego.

Partnerzy projektu:

Asocjacja "Powolzhe" (Samara, Federacja Rosyjska)
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (Wrocław)
Kolegium Europy Wschodniej - Biuro Programu Study Tours to Poland (Warszawa)
Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji (Lublin)
Centrum Edukacji Lokalnej (Świętochłowice)
Fundacja „Borussia” (Olsztyn)
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich (Lublin)

Zobacz zdjęcia z projektu...


ppProjekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r.”

Poprawiony: wtorek, 16 października 2012 15:26
 
Reklama
Reklama