ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Edukacja obywatelska w Azji Centralnej (Uzbekistan, Tadżykistan) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Kertyczak   
środa, 11 maja 2011 09:44

Czas trwania projektu: 1 lipca – 30 grudnia 2005

Celem projektu było wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w społecznościach lokalnych Azji Centralnej, a w szczególności:

  • poszerzenie skali działań lokalnych organizacji pozarządowych realizujących na terenie Uzbekistanu i Tadżykistanu programy edukacji obywatelskiej w tym działających na rzecz obrony praw człowieka w środowiskach defaworyzowanych (kobiety, uczniowie, młodzież);
  • wsparcie lokalnych edukatorów z Azji Centralnej w adaptacji i wykorzystaniu materiałów i programów edukacyjnych wypracowanych i przetestowanych w Polsce, na Ukrainie i innych krajach Europy Wschodniej;
  • promocja demokratycznych procedur w funkcjonowaniu organizacji obywatelskich oraz instytucji edukacyjnych na terenie Azji Centralnej;
  • zwiększenie regionalnej współpracy między pro-demokratycznymi liderami z Polski, krajów Europy Wschodniej i Azji Centralnej.

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania:
A. Dwie tygodniowe wizyty studyjne w Polsce – każda dla 10-osobowej grupy nauczycieli i liderów lokalnych organizacji pozarządowych działających w obszarze praw człowieka, edukacji obywatelskiej oraz z pracującymi z grupami defaworyzowanymi (kobiety, karne kolonie dziecięce, żołnierze). Celem wizyt jest nawiązanie bezpośredniej współpracy i poznanie doświadczeń polskich placówek oświatowych i lokalnych organizacji zajmujących się podobną problematyką. Program każdej wizyty dostosowaliśmy do indywidualnych potrzeb uczestników i obejmował:

  1. wizyty w ogólnopolskich organizacjach pozarządowych zaangażowanych w obronę praw człowieka oraz działalność edukacyjną oraz w organizacjach infostrukturalnych;
  2. wizyty w lokalnych organizacjach poza¬rządowych będących pozytywnymi przykładami wspierania aktywności lokalnej, pracy z grupami defaworyzowanymi oraz edukacji obywatelskiej;
  3. wizyty w szkołach (w tym „małych” szkołach, które na prowincji są najważniejszym ośrodkiem życia społeczności lokalnej);
  4. spotkania z przedstawicielami samorządów lokalnych na poziomie powiatów i gmin.


B. Przetłumaczenie na język tadżycki i wydanie w formie skryptu podręczników dla trenerów – materiałów dla uczestników oraz szczegółowych opisów zajęć poświęconych edukacji obywatelskiej i funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

C. Przeprowadzenie na terenie Tadżykistanu (Khujand) kursu podstawowych umiejętności trenerskich dla 14 nauczycieli i liderów lokalnych NGO. Kandydaci na kurs (w ponad 2/3 kobiety) zostali wybrani spośród uczestników warsztatów organizowanych przez FED w Tadżykistanie w 1994 i 1995 roku. Kurs podstawowych umiejętności trenerskich, obejmuje 35-40 godzin zajęć warsztatowych (5 dni). Uczestnicy poznają zasady pracy z dorosłymi, kształcą umiejętność współpracy w zespole, analizowania swojej pracy, przygotowują się do prowadzenia konkretnego warsztatu. Kontynuacją kursu jest praktyka trenerska w ramach której zespoły 2-4 młodych trenerów prowadzą warsztaty z realnymi grupami uczestników.

D. Przeprowadzenie na terenie Uzbekistanu oraz Tadżykistanu czterech warsztatów edukacji obywatelskiej dla nauczycieli, liderów lokalnych organizacji i inicjatyw młodzieżowych oraz organizacji działających na rzecz grup defaworyzowanych. Warsztaty przeprowadzone zostaną na terenie Taszkentu, Namanganu, Khujandu, Nukusu. Warsztaty z jednej strony były praktyką trenerską dla nowoprzeszkolnych trenerów, z drugiej – służyły wsparciu działań lokalnych organizacji pozarządowych, pedagogów i inicjatyw młodzieżowych działających w obszarze edukacji obywatelskiej oraz praw człowieka (ostatecznie tematy i miejsca przeprowadzenia warsztatów na terenie Uzbekistanu mogą ulec zmianie ze względu na trudną sytuację polityczną).

Projekt był logiczną kontynuacją działań FED podejmowanych na terenie Azji Centralnej w ostatnich latach. Codzienna działalność zespołu trenerskiego jest koordynowana i wspierana organizacyjnie przez ASTI – partnera projektu, doświadczoną, stabilną organizację pozarządową. Zespoły trenerów z Tadżykistanu i Uzbekistanu zostaną włączone w sieć Education for Democracy Interenational Network co umożliwi im korzystanie z doświadczeń, materiałów i wsparcia trenerów z Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Azerbejdżanu, Uzbekistanu i Mongolii (EDIT Net jest systematycznie wspierana przez National Endowment for Democracy).

ppProjekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2005 r.

Poprawiony: wtorek, 12 lutego 2013 15:10
 
Reklama
Reklama